EN SK

Partnerstvo založené na úspechu a spoľahlivosti

Vyvíjame softvér pre finančný sektor. Sme stabilný partner pre spoločnosti v segmente B2B. Našou prioritou sú profesionálne a flexibilné riešenia, ako aj pružné reakcie na požiadavky zákazníkov. Partnerstvá staviame na úspechu, spoľahlivosti a dlhodobej spokojnosti klientov.

 

Preskúmajte výhody spolupráce u našich klientov

 • 2021 07

  Implementácia systému pre správcovskú spoločnosť v rekordnom čase

  Koncom mája 2021 prebehla finálna časť dodávky informačného systému AMS pre správcovskú spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Pozorný čitateľ už z názvu spoločnosti vytušil, že novovznikajúca spoločnosť patrí

  Čítať ďalej ...
 • 2021_06

  Mladé posily kolektívu

  Začiatkom mesiaca sa k nám pripojili dve mladé posily, ktoré u nás štartujú svoju profesnú kariéru.

  Čítať ďalej ...
 • 2021_05

  Cenu FINAMIS sme odovzdali vo vlastných priestoroch.

  FINAMIS je dlhoročný partner a sponzor Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity komenského v Bratislave. Pre študentov je ŠVK príležitosť prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti svojej špecializácie. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách získajú ocenenia ako napríklad

  Čítať ďalej ...
 • 2020 12

  Obchodník s komoditnými derivátmi implementuje systém ARBES AMS

  Team FINAMIS a českej ARBES Technologies dodali v dohodnutom termíne informačný systém ARBES AMS klientovi na českom trhu. Obchodník s komoditnými derivátmi bude používať ARBES AMS ako centrálny a primárny informačný systém na evidenciu obchodov, ich zaúčtovanie, reporting a risk management.

  Čítať ďalej ...
 • 2020 11

  Nový klient pre systém ARBES AMS

  ARBES Technologies a.s. uzavrel licenčnú zmluvu, na základe ktorej dodá informačný systém ARBES AMS novému klientovi. Systém bude u prevádzkovateľa, obchodníka s cennými papiermi, slúžiť ako centrálny a primárny

  Čítať ďalej ...
 • 2020 07

  Nárast záujmu o inovatívne riešenia pre investičné bankovníctvo a kapitálové trhy v období obmedzenia ekonomiky

  Retrospektíva na biznis v čase karantény a núdzového stavu.

  FINAMIS a česká ARBES Technologies, ktoré od roku 2018 spoločne vyvíjajú informačné systémy pre investičné bankovníctvo a kapitálové trhy, zaznamenali v období obmedzenia ekonomík prekvapivo vysoký záujem o softwarové riešenia na správu a obchodovanie s aktívami. Uvádzame niekoľko faktov a postrehov

  Čítať ďalej ...
 • 2020 06

  20 rokov na poli IT dodávateľov pre finančný sektor. Okrúhle výročie vzniku spoločnosti FINAMIS.

  Z bratislavskej pobočky, ktorá programovala finančný softvér pre rakúsku IT firmu, sa FINAMIS sformoval krok za krokom do podoby samostatného vývojára so špecializovanou produktovou ponukou a portfóliom klientov v štyroch štátoch EU. Ku klientom na česko-slovenskom trhu patria  významné banky a finančné spoločnosti.

  Čítať ďalej ...
 • 2019 10

  PARTNERS INVESTMENTS spúšťa robotickú investičnú službu.

  PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s. plánuje  uspokojiť narastajúci dopyt po atraktívnych investičných príležitostiach investovaním do riadených portfólií zložených z akciových a dlhopisových ETF fondov. Záujemcom ponúka atraktívne produkty pomocou najmodernejších technológií. Distribučný proces má modernú, rýchlu a automatizovanú formu s minimálnym zásahom zo strany finančného agenta. Pre realizáciu zámerov využíva PARTNERS INVESTMENTS technológie od FINAMIS s.r.o.

  Čítať ďalej ...
 • 2019 09

  Úspech ARBES Group v oblasti robotického poradenstva

  Portál ČIA publikoval článok o robotických poradcoch, trende v investičných službách.

  Čítať ďalej ...
 • 2019 09

  Softvér pre PARTNERS INVESTMENTS počíta s rekordným počtom užívateľov

  V auguste 2019 zahájil činnosť obchodník s cennými papiermi - PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. Výhody jeho investičných riešení budú exkluzívne využívať klienti najväčšieho sprostredkovateľa investičných produktov na Slovensku. Pri poskytovaní služieb sa opiera o silné profesionálne zázemie sesterskej spoločnosti, PARTNERS GROUP SK.

  Čítať ďalej ...
 • 2019 08 23

  ARBES Technologies a Finamis spustili digitálny onboarding – nástroj na administráciu klientov vo finančnom sektore

  Praha/Bratislava 20. 08. 2019 – ARBES Technologies a slovenská spoločnosť Finamis, ktorá je od vlaňajška členom ARBES Group, spoločne prinášajú novú službu. Automatizovaný onboarding vo finančnom segmente je on-line nástroj na získanie a spracovanie údajov nových klientov a riešenie ich potrieb. Tým onboarding pomáha organizáciám, ktoré poskytujú investičné a finančné služby, ponúknuť na trhu kvalitnejšie služby a mení prístup k získavaniu nových klientov.

  Čítať ďalej ...
 • 2019 07

  Implementácia AMS pre subjekt kolektívneho investovania

  Zástupcovia objednávateľa koncom júla podpísali akceptačný protokol, čím formálne prevzali dielo - nasadenie informačného systému Asset Management Suite (AMS). Dodaný informačný systém je určený na správu majetku a súvisiacich činností pre alternatívny investičný fond, ktorý bude prevádzkovať spoločnosť GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. (GOLDSIDE).

  Čítať ďalej ...
 • 2019 04

  Členstvo v Asociácii leasingových spoločností Slovenskej republiky

  Dôležitú časť produkcie FINAMIS predstavuje vývoj softvéru pre automatizáciu činnosti lízingovej spoločnosti a jej distribučných partnerov. Vývoj front-end systému odštartoval vo FINAMIS ešte v roku 2005. V súčasnosti má kolektív

  Čítať ďalej ...
 • 2019 02

  Testovanie aplikácie AMS Investor ide u klienta do finále

  V týchto dňoch prebieha posledná testovacia fáza u nášho bankového klienta pred sprístupnením mobilnej aplikácie AMS Investor pre úžívateľov s aktívnymi investičnými službami. Do testu je nasadená verzia aplikácie s finálnymi úpravami, ktorá

  Čítať ďalej ...
 • 2018 09

  Softvérová podpora predmetu Analýza finančných trhov na EUBA

  Štartuje nový akademický rok a s ním aj náš program spolupráce s univerzitami. Prvá prednáška a predstavenie aplikácie AMS-WEB© sa uskutočnilo 18. septembra 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity Bratislava (EUBA)

  Čítať ďalej ...
 • 2018 06

  Podpis licenčnej zmluvy s GOLDSIDE Asset Management

  Koncom mája podpísal FINAMIS, dodávateľ informačných systémov pre investičné bankovníctvo a leasing, zmluvu so spoločnosťou GOLDSIDE Asset Management, a.s. (GAM). Zmluva upravuje licenčné podmienky implementácie

  Čítať ďalej ...
 • 2018 05

  FINAMIS dodá softvér pre SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

  Softvérová spoločnosť FINAMIS rozširuje portfólio svojich klientov. Podpisom zmluvy sa FINAMIS stal dodávateľom finančného informačného systému pre SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi.

  Čítať ďalej ...
 • 2018 05

  Účasť na vyhlásení Raiffeisenbank Dodavatel roku 2017

  Centrála českej Raiffeisenbank a.s. usporiadala 5. apríla 2018 spoločenskú akciu, na ktorej slávnostne  vyhlásili víťazov Raiffeisenbank Dodavatel roku 2017. Prestížna akcia sa konala za prítomnosti top manažmentu banky a zástupcov niekoľkých desiatok nominovaných dodávateľských firiem, v reprezentatívnom Bellevue Hall, na 24. poschodí Corinthia Hotel Prague s úžasnou panorámou českej metropoly.

  Čítať ďalej ...
 • 2018 04

  Študentská vedecká konferencia a Cena FINAMIS

  FINAMIS dlhodobo patrí k sponzorom súťažnej prehliadky vedeckých prác študentov a doktorandov pod názvom Študentská vedecká konferencia (ŠVK) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK). Školské kolo konferencie za rok 2018 usporiadala fakulta dňa 25. apríla.

  Čítať ďalej ...
 • 2018 04

  FINAMIS sa stáva súčasťou ARBES Technologies

  ARBES Technologies akvizíciou FINAMIS upevňuje svoje postavenie v oblasti riešení pre kapitálové trhy v regióne CEE.

  Čítať ďalej ...
 • 2018 03

  Poradenský modul pre MiFID ll

  Smernica MiFID ll prináša nové pravidlá na zvýšenie transparentnosti v oblasti investovania, ako aj opatrenia na ochranu investorov. V rámci ochrany záujmov klienta definuje smernica aj podmienky činnosti tých investičných spoločností (obchodníkov s cennými papiermi), ktorí svojim klientom poskytujú služby investičného poradenstva. Poradenský proces a výsledky odporúčaní zo strany finančného poradcu musia odrážať potreby a

  Čítať ďalej ...
 • 2018 01

  Zmena ikony mobilnej aplikácie.

  Aktualizovali sme grafické prvky mobilnej aplikácie.

  Čítať ďalej ...
 • 2017 12

  Finančná aplikácia v mobiloch študentov

  FINAMIS s.r.o. pokračuje v spolupráci s univerzitami s cieľom podporiť kvalitu vzdelania študentov. V rámci programu spolupracuje naša spoločnosť s oddelením ekonomických a finančných modelov

  Čítať ďalej ...
 • 2017 11

  Systémové zjednotenie obsluhy klientov s produktmi investičného bankovníctva

  V októbri 2017 dodal FINAMIS ucelený balík softvérových úprav pre Raiffeisenbank a.s., CZ ako plánovanú náhradu riešenia, historicky určené na obsluhu retailového investičného segmentu.

  Čítať ďalej ...
 • 2017 09
  Podpora potrieb klienta

  Na podporu efektívneho využitia svojich riešení usporiadal FINAMIS školiace dni pre  významného klienta - Raiffeisenbank a.s. Okrem praktických rád pre operatívnych užívatelov malo  školenie za cieľ poskytnúť prítomným

  Čítať ďalej ...
 • 2017 08

  Funkčné rozšírenie a grafický redizajn AMS Web© pre MiFID ll

  Rozsiahle implementačné práce na podporu smernice MiFID ll v softvérových riešeniach FINAMIS pokračujú dobrým tempom.

  Čítať ďalej ...
 • 2017 06

  Partner na lokálnych trhoch

  FINAMIS uzavrel partnerstvo o lokálnom zastúpení so zahraničnými producentmi softvéru, riešenia ktorých sú určené pre finančný sektor.

  Čítať ďalej ...
 • 2017 05

  Študentská vedecká konferencia

  Študentská vedecká konferencia je súťažnou prehliadkou vedeckých prác z odborov matematiky, fyziky, informatiky na FMFI UK

  Čítať ďalej ...
 • 2017 04

  Dodávka pre Expobank CZ a.s.

  Implementácia systému pre správu bankových aktív v rekordne krátkom čase.

  Čítať ďalej ...
 • 2017 03

  Systémová integrácia požiadaviek MiFID ll pre investičné bankovníctvo

  Vstup MiFID ll do platnosti začiatkom januára 2018 núti finančné spoločnosti prijať neodkladné opatrenia.

  Čítať ďalej ...