EN SK
2016 12      
Prípadová štúdia

Pri príležitosti 10. výročia spolupráce a partnerstva u významného klienta v Českej republike sme publikovali prípadovú štúdiu. Dokument uvádza medzníky spolupráce, menuje oblasti biznis podpory, poskytované distribučné kanály a pokryté procesy. Súčasťou sú tiež vyjadrenia klienta k spolupráci.


Štúdia dostupná TU

all-news