EN SK
2017 02      
FINAMIS implementuje systém pre Expobank CZ a.s.


Koncom januára bola podpísaná zmluva medzi Expobank CZ a.s. a FINAMIS s.r.o. na dodávku finančného softvéru.

 

Po rokovaniach o funkčných úpravách, implementácii do IT prostredia banky a podmienkach  produkčnej podpory bola zmluva oboma stranami podpísaná. Podľa nej FINAMIS implementuje riešenie, základ ktorého tvorí  osvedčený softvér Asset Management Suite na správu cenných papierov a portfólií. Expobank CZ plánuje využiť systém hlavne na zadávanie pokynov a transakcií pri správe vlastných aktív, ktoré sú vedené vo finančných inštrumentoch kapitálového trhu.

 

"Vážime si dôveru, s ktorou nás manažment banky oslovil pri hľadaní vhodného riešenia a IT partnera. FINAMIS uzavrel zmluvu s novým klientom na českom bankovom trhu, čo znamená pozitívny vývoj našich aktivít. Zavedenie nového systému umožní klientovi automatizáciu celého radu procesov, čo zefektívni jeho prevádzku", povedal Vladimír Karásek, CEO spoločnosti FINAMIS.

 

O Expobank CZ a.s.
Banka působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu svého působení si zde vybudovala pozici moderní univerzální banky poskytující služby té nejvyšší kvality pro své korporátní, privátní a affluentní individuální klienty.
Banka v minulosti změnila akcionáře a své obchodní jméno. Na českém trhu působila pod názvem BAWAG Bank CZ a.s. a od roku 2008 vystupovala banka pod názvem LBBW Bank CZ a.s. jako dceřiná společnost německé LBBW. Igor Kim se stal majoritním akcionářem Expobank CZ a.s. k 31. 12. 2014, čímž se završil proces změny akcionáře banky.

 

Foto: Jindrich Mynarik – Expobank CZ a.s.

all-news