EN SK
2017 04      
Dodávka pre Expobank CZ a.s.

 

Implementácia systému pre správu bankových aktív v rekordne krátkom čase.
Zmluvou s novým klientom na českom trhu sa FINAMIS zaviazal v neštandardne krátkom čase implementovať softvérové riešenie pre oddelenie treasury v Expobank CZ a.s. Práce na klientských úpravách systému Asset Management Suite (AMS) podľa definovaných požiadaviek začali paralelne s podpisom zmluvy v priebehu januára 2017. Napriek napnutému harmonogramu bol záväzok voči klientovi dodržaný. V súlade s projektovým plánom FINAMIS dodržal termíny úprav, implementácie do IT prostredia, školenia obsluhy, testovanie až po finálne spustenie systému v polovici apríla 2017. „Projekt měl velmi ambiciózní termíny, navíc jsme v průběhu implementace doplňovali zadání a rozšiřovali rozsah funkcionalit, především v oblasti logiky výpočtu limitů. Přesto dodavatel dodržel původní termín." sumarizuje implementáciu AMS Pavel Svoboda, riaditeľ IT v Expobank CZ.

 

Súčasťou projektu boli úpravy funkcionalít podľa typu biznisu banky, napojenie AMS na zdroj trhových dát, rozhranie z back office systému pre rekonciliáciu dát, či reportovacie nástroje. Banka využije implementovaný systém na zadávanie pokynov a transakcií, limitné kontroly vlastných aktív a výpočet rizika metódou Value-at-Risk. K priebehu projektových prác povedala Alena Klímová, vedúca tímu Middle Office Treasury: „Při implementaci jsem ocenila, že z Finamis reagovali vždy okamžitě na všechny naše dotazy i požadavky. Nestalo se, že by dodaná funkcionalita nefungovala správně."

 

O Expobank CZ a.s.
Banka působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu svého působení si zde vybudovala pozici moderní univerzální banky poskytující služby té nejvyšší kvality pro své korporátní, privátní a affluentní individuální klienty.
Banka v minulosti změnila akcionáře a své obchodní jméno. Na českém trhu působila pod názvem BAWAG Bank CZ a.s. a od roku 2008 vystupovala banka pod názvem LBBW Bank CZ a.s. jako dceřiná společnost německé LBBW. Igor Kim se stal majoritním akcionářem Expobank CZ a.s. k 31. 12. 2014, čímž se završil proces změny akcionáře banky.

 

 

Budova Expobank CZ. Zdroj: Internet

all-news