EN SK
2017 05      
Študentská vedecká konferencia

 

Študentská vedecká konferencia je súťažnou prehliadkou vedeckých prác z odborov matematiky, fyziky, informatiky na FMFI UK. Študentské práce každoročne hodnotí odborná komisia. Najlepšie práce sú ocenené, viaceré z nich postupujú do česko–slovenského kola ŠVK/ŠVOČ. Ďalšie práce sú navrhnuté na špeciálne ceny, ktoré udeľujú sponzorské organizácie ako Literárny fond, Slovenská informatická spoločnosť, Photoneo a ďalšie.

 

Spoločnosť FINAMIS patrí už niekoľko rokov k sponzorom konferencie. Každoročne venuje finančnú cenu študentskej práci, ktorú odborná komisia vyhodnotila za najlepšiu v oblasti finančnej a aplikovanej matematiky. Na slávnostnom vyhodnotení ŠVK za rok 2017 komisia udelila cenu FINAMIS Kataríne Cibulkovej za prácu Oceňovanie doživotných manželských dôchodkov. Cenu počas vyhodnotenia prehliadky na pôde fakulty dňa 26. 04. odovzdal zástupca FINAMIS. Víťazke aj touto cestou blahoželáme.

 

all-news