English English Slovenčina Slovenčina
2019 04

Členstvo v Asociácii leasingových spoločností Slovenskej republiky

Dôležitú časť produkcie FINAMIS predstavuje vývoj softvéru pre automatizáciu činnosti lízingovej spoločnosti a jej distribučných partnerov. Vývoj front-end systému odštartoval vo FINAMIS ešte v roku 2005. V súčasnosti má kolektív

  Čítať ďalej »

2019 02

Testovanie aplikácie AMS Investor ide u klienta do finále

V týchto dňoch prebieha posledná testovacia fáza u nášho bankového klienta pred sprístupnením mobilnej aplikácie AMS Investor pre úžívateľov s aktívnymi investičnými službami. Do testu je nasadená verzia aplikácie s finálnymi úpravami, ktorá

  Čítať ďalej »

2018 09

Softvérová podpora predmetu Analýza finančných trhov na EUBA

Štartuje nový akademický rok a s ním aj náš program spolupráce s univerzitami. Prvá prednáška a predstavenie aplikácie AMS-WEB© sa uskutočnilo 18. septembra 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity Bratislava (EUBA)

  Čítať ďalej »

2018 06

Podpis licenčnej zmluvy s GOLDSIDE Asset Management

Koncom mája podpísal FINAMIS, dodávateľ informačných systémov pre investičné bankovníctvo a leasing, zmluvu so spoločnosťou GOLDSIDE Asset Management, a.s. (GAM). Zmluva upravuje licenčné podmienky implementácie

  Čítať ďalej »

2018 05

FINAMIS dodá softvér pre SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Softvérová spoločnosť FINAMIS rozširuje portfólio svojich klientov. Podpisom zmluvy sa FINAMIS stal dodávateľom finančného informačného systému pre SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi.

  Čítať ďalej »