EN SK


správa majetku cez web

 

AMS-WEB® je moderný produkt v prostredí webu, ktorý spĺňa aktuálne trendy pri poskytovaní investičných bankových služieb. Účinne podporuje finančných poradcov a bankárov pri každodennej práci. Koncovým klientom poskytuje 24/7 informácie o stave a zložení ich majetku.

 

AMS-WEB® umožňuje prehľadnú a bezpečnú správu majetku, online zadávanie investičných pokynov. V súlade s aktuálnym trendom poskytuje prístup z rôznych typov koncových zariadení (PC, tablet, smartfón)

 

Dostupné informácie pre používateľa

 • Aktuálne a historické hodnoty majetku, vrátane porovnania s investovaným kapitálom
 • Analýza portfólia; zobrazenie alokácie podľa investičných nástrojov, krajín, sektorov, meny; do alokácie môže byť započítané aj zloženie vybraných fondov, cez tzv. fond through calculation
 • Výpočet absolútnej a relatívnej výkonnosti, porovnanie výkonnosti so zvoleným benchmarkom a ďalšie charakteristiky
 • Prehľad historických transakcií s nástrojmi kapitálového a finančného trhu
 • Podrobné zobrazenie historických pohybov na účte a zostatkov
 • Agregované údaje viacerých portfólií (vlastných alebo napr. členov rodiny)
 • Integrované sú informácie o úveroch; prehľad  minulých ako aj budúcich splátok evidovaných pôžičiek
 • Agregované informácie ako celkový objem obchodov, počet spravovaných portfólií, zoznam účtov a obrat na nich, celkový zostatok a i.;
 

Hodnotenie zákazníka

"Onboarding proces v dodanom systéme nám dáva príležitosť efektívne zazmluvniť klientov a uspokojiť ich dopyt po investičných finančných službách. Prínos FINAMIS v úlohe dodávateľa aj IT partnera oceňuje náš tím priebežne pri produkčnej podpore, kedy sú naše požiadavky na technickú podporu riešené operatívne a flexibilne."

Maroš Ovčarik
Generálny riaditeľ PARTNER INVESTMENTS, o.c.p., a.s., 2020
 

Funkcie a vlastnosti

 • Komplexná analýza portfólia
 • Integrovaný risk manažment
 • Správa pokynov, okamžitá kontrola investičných limitov ex post aj ex ante
 • Možnosť definovať vzhľad stránok v súlade s korporátnou identitou klienta
 • Export údajov do MS Excel alebo PDF jedným klikom
 • Individuálna úprava štruktúry reportov
 • Neobmedzený prístup k údajom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Podpora mobilnej technológie, zobrazenie v smartfonoch aj tabletoch
 • Kompatibilita so systémami tretích strán pomocou rozhrania, tzv. Presentation mode
 • Mailbox pre komunikáciu poradcov s koncovými klientmi
 • Vhodné pre spoločnosti s rozdielnym zameraním služieb (privátne bankovníctvo, asset management, správcovské spol., obchodníci s cennými papiermi)

Hlavné moduly

Portfolio Information

 

Tento profesionálny nástroj spĺňa vysoké očakávania zákazníkov na podporu a poradenstvo. Komplexné informácie o aktuálnom a historickom stave majetku, jej investičnej štruktúre. Údaje o výkonnosti portfólia s množstvom zaujímavých ukazovateľov.

Management Information

 

Riešenie pre vedúcich pracovníkov, ako získať agregované informácie o zákazníkoch, investičných poradcoch, portfóliách, cenných papieroch, aktuálnom stave distribúcie. Všetky cenné informácie sú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek - prostredníctvom internetu.

Risk Manager

 

V module Value at Risk vieme odhadnúť mieru podstúpeného rizika pomocou štatistickej pravdepodobností. Týmto riešením dostane klient odpoveď na otázky: „Aká môže byť moja maximálna strata; ako je rozložené riziko jednotlivých investičných kategórií alebo zvolenej cudzej meny?"

Order Management

 

Modul riadenenia pokynov preberá údaje a efektívne ich podporuje v procese riadenia objednávok. Samozrejmosťou je možnosť automatického porovnávania so zvoleným benchmarkom, generovanie jednotlivých alebo hromadných pokynov.

Report Generator

 

Vytvoriť report podľa vlastných potrieb je v aplikácii jednoduché. AMS-WEB obsahuje okrem štandardných reportov aj praktický nástroj na tvorbu individuálnych výkazov. Zvoľte si údaje o majetku za želané obdobie a systém vygeneruje report vo formáte PDF.

 

Produktový listStiahnuť

Demo AMS-WEB®

Zoznámte sa s AMS-WEB prostredníctvom DEMO verzie. Viac ako 1 000 ukážkových investičných portfólií prehodnocujeme trhovými cenami. Sledujeme a zobrazujeme množstvo parametrov, napríklad výkonnosť portfólia, stanovené limity, mieru rizika, porovnanie hodnoty majetku k investovanému kapitálu a ďalšie zaujímavé atribúty. Pre zobrazenie historického stavu portfólia je k dispozícii dátum, ku ktorému sa zobrazí zloženie a hodnota spravovaného majetku. Demo prezentácia je dostupná v jazykoch: slovenčina, angličtina, nemčina.

 


Individuálny účet Demo AMS-WEB®

 

Verejne prístupná verzia prechádza momentálne obmenou. Pripravujeme pre vás úplne novú grafiku 2. generácie, ktorú v komerčnej verzii poskytujeme inštitucionálnym klientom. Napriek dočasným obmedzeniam vám vieme ponúknuť individuálny testovací účet, v ktorom sa zoznámite s aplikáciou, nakonfigurujete vzhľad stránok, preferovaný jazyk. Stačí zaslať registračný email, obratom dostanete individuálny vstup do aktuálnej verzie AMS_WEB DEMO.

 

Adresa: office(at)finamis.com
Predmet (Subject): Individuálny užívateľ

 

Do správy prosíme uviesť nasledovné údaje:

 

vaše meno, priezvisko:
platný email:
názov spoločnosti:
alternatívne poznámka alebo požiadavka

Na čo slúži AMS-WEB: Broker?

Funkčne vychádza z aplikácie AMS-WEB®, podporuje naviac aktívne obchodovanie v reálnom čase. Priamym prepojením na finančný portál dokáže maximálne flexibilne reagovať na investičné možnosti, bez potreby kontaktovať bankových pracovníkov. Jadro aplikácie vykonáva komplexnú správu na investičných portfóliách ako evidencia, reporting, poplatky.

 

AMS-WEB:Broker  ponúka synergiu prevádzkovateľom aj koncovým klientom

 • Zvýšenie konkurenčnej schopnosti prevádzkovateľa
 • Jednoduchá integrácia s existujúcimi systémami tretích strán
 • Prístup klientov z viacerých typov koncových zariadení (PC, tablet, smartfon)
 • Škálovateľná distribúcia - selekcia pre začínajúcich investorov, plná funkčnosť pre intenzivne obchodujúcich

 

 

AMS-WEB©

AMS-WEB:Broker

Zadávanie objednávok    
Near a real time kotácie /ceny z trhov    
Management, podpora administrácie, spoplatňovanie poskytovania near a real time cien na základe zmluvy s koncovými klientami    
Minimalizácia odozvy aplikácie, škálovateľnosť, load balancing podľa rastúceho počtu paralene obchodujúcich užívateľov    
Prehľad objednávok    
Real time rozhranie na investičné účty    
Priame napojenie na obchodný systém burzy alebo prostredníctvom partnera v roli brokera    
Integrácia s finančným portálom    
 

 

Referencia

Raiffeisenbank a.s., ČR - finančný portál

FINAMIS vyvinul a implementoval pre Raiffeisenbank a.s. portálové riešenie s automatizovaným prepojením na obchodovanie registrovaným klientom.
 

Finančný portál je implementovaný v spolupráci so salesXp GmbH Viedeň a produktom Prime Portal.


Pozrite si dodané riešenie u klienta 

 

  

 

* RBroker je obchodné označenie, ktoré používa pre AMS-WEB:Broker konkrétny klient