EN SK

Komplexné preverovanie subjektov

O produkte

Komplexné preverovanie subjektov (KPS)  je softvérový nástroj, ktorý slúži ako súhrnný informačný zdroj pre odborníkov na vyhodnocovanie kreditných rizík. Z viacerých zdrojov automatizovane vyhľadáva informácie o preverovanom subjekte, zhŕňa ich do prehľadného, štruktúrovaného reportu a automaticky v nich identifikuje riziká. Toto všetko podľa potreby, know-how a postupov organizácie, ktorá systém používa.

Segmenty zákazníkov

KPS prináša úžitok spoločnostiam, ktoré potrebujú získať rôznorodé informácie o obchodnom partnerovi či klientovi. Najčastejšie ide o finančné spoločnosti:

 

  • Banky a sporiteľne
  • Leasingové a faktoringové spoločnosti
  • Nebankové a iné subjekty

Zistené údaje pomáhajú odborníkom kvalitnejšie a hlavne rýchlejšie vyhodnotiť mieru podstúpeného rizika ako pri štandardnom postupe.

Ako to funguje

KPS zbiera a v prehľadnej forme prezentuje údaje o preverovanom subjekte, predmete obchodného vzťahu, alebo o  súvisiacich subjektoch. Subjektom môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba.
Podľa želania objednávateľa ponúka FINAMIS integráciu viacerých zdrojov do KPS. Môže ísť o verejne dostupné registre, interné zdroje informácií alebo komerčné registre.

Kľúčové funkcionality

  • Webová časť aplikácie zabezpečuje užívateľom pohodlnú prácu. Štandardným prihlásením do jedného systému môžete zabudnúť na zdĺhavé, komplikované a viacnásobné prihlasovanie do iných aplikácií. To za vás automatizovane vykoná KPS.
  • Zisťovanie prebieha nerušene na pozadí práce počítača. Užívateľ dostane prvé výsledky už po niekoľkých sekundách od spustenia preverenia.
  • Každá databáza má odlišnú štruktúru informácií. Namiesto prácneho vyhľadávania údajov zobrazí KPS už tie výsledky, ktoré užívateľa zaujímajú. Údaje sú v jednotnej štruktúre, pripravené na posúdenie.
  • Kritické skutočnosti sú v zisťovaniach zvýraznené výstražným semaforom. Užívateľ je tak jednoduchou formou upozornený na chýbajúce údaje či kritické hodnoty.
  • Výsledky sa generujú do PDF dokumentu, ktorý schvaľovateľ jednoducho pripojí k posudzovanému prípadu v elektronicke alebo tlačenej podobe.
  • Vďaka funkcii Zámok je možné dokument po ukončení preverovania chrániť proti neskorším modifikáciám. Zámok obsahuje informácie o dátume, čase a osobe, ktorá uskutočnila preverovanie.

Referencia

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.                                                                                                                              
Spoločnosť FINAMIS dodala v r. 2013 aplikáciu Komplexné preverovanie subjektov

 

Otvoriť produktový list