EN SK

O nás

Spoločnosť FINAMIS s.r.o. je ambiciózny dodávateľ softvérových riešení, ktorý poskytuje produkty a služby od roku 2000. Našim poslaním je vytvárať moderný a sofistikovaný softvér pre B2B klientelu v špičkových technológiách, podľa medzinárodných štandardov cieľových  segmentov klientov. Prioritou sú komplexné, profesionálne, konkurencieschopné riešenia ako aj pružné reakcie na požiadavky našich zákazníkov.

 

Naše produkty a služby využívajú spoločnosti, ktoré poskytujú nadštandardné služby v investičnom bankovníctve a v lízingovom biznise. Reputáciu spoľahlivého FinTech dodávateľa si FINAMIS upevňuje predovšetkým vďaka výborným znalostiam potrieb zákazníkov a dodávkou projektov v dohodnutom čase a rozpočte. Víziou, ktorá smeruje k dlhodobým a stabilným obchodným vzťahom, je upevňovanie partnerského typu kooperácie s klientmi.

 

Najnovší míľnik v rozvoji predstavuje rok 2018, kedy sa majoritným vlastníkom stáva český ARBES Technologies a.s., s vyše 25 ročnou tradíciou vývoja unikátnych riešení pre bankovníctvo, lízing, kapitálové trhy a spotrebné financovanie. Synergia prepojenia spoločností FINAMIS – ARBES vytvára historicky najsilnejši tím odborníkov a koncentráciu biznis vedomostí na česko - slovenskom trhu IT dodávateľov pre finančný sektor.

 

História úspešných projektov, odborné know how, posilnený projektový tím, kontinuálna inovácia produktov a komplexné IT riešenia tvoria benefity, na ktorých môžu budovať svoje strategické plány súčasní aj budúci zákazníci.

Produkty

 • Asset Management Suite (AMS) – aplikácia typu rich client na správu investičného portfólia
 • AMS WEB© - webová nadstavba k AMS
 • AMS Investor – natívna mobilná aplikácia
 • LEA – front-end platforma pre leasingové spoločnosti
 • KPS – nástroj na vyhodnocovanie kreditných rizík

Služby

 • Podpora našich produktov v produkcii
 • Helpdesk pre klientov
 • Vývoj softvéru na báze platforiem:
  • Java enterprise (J2EE), SOA (Service oriented architecture), aplikačné servery JBoss a Websphere
  • Databázy (RDBMS) MSSQL, Oracle, PostgreSQL, DB2
  • Programovacie jazyky Java, C#, Delphi Pascal, C/C++
 • Riadenie a realizácia implementačných projektov
 • Outsourcing činností súvisiacich so správou a ohodnocovaním majetku
 • Personal outsoucing
 • Vývoj a programovanie softvéru na mieru

Skúsenosti

 • Odborné know how v oblasti systémov na správu investičného portfólia, privátneho bankovníctva, správy a distribúcie podielových fondov a znalosť front-end procesov v lízingu
 • Analýza, špecifikácia informačných systémov, testovanie až po podporu v produkcii
 • Riadenie projektov
 • Know how v oblasti vývoja a architektúry informačných systémov

 

Leták spoločnosti