English English Slovenčina Slovenčina

O nás

Základy spoločnosti FINAMIS vznikli v roku 2000, kedy rakúska Exchange – Information Technologies EDV Consulting (ex-it) Viedeň založila v Bratislave pobočku na programovanie a vývoj finančného softvéru. Výsledkom bola aplikácia pod názvom WebTrader, ktorý umožňuje on-line obchodovanie na burzách v systéme XETRA. Dnes je tento úspešný produkt využívaný v skupine Erste Group AG pod značkou BrokerJet v Rakúsku, Čechách a aj v Slovenskej Sporiteľni.


V produktovom portfóliu spoločnosti FINAMIS dnes nájdeme softvér pre pomerne široké spektrum spoločností, ktoré sa špecializujú na poskytovanie finančných služieb – banky, oddelenia privátneho bankovníctva, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, dôchodkové fondy, poisťovne, leasingové spoločnosti a veľké korporácie s vlastným treasury.


Základ ponuky tvorí softvér na správu majetku – asset management, risk management a webová vrstva s prístupom k údajom cez internetový prehliadač. Ďalšia produktová línia je zameraná na leasingové spoločnosti.


K produktom sa viažu ponúkané služby na základe 10 ročného pôsobenia na trhu. V súčastnosti našich klientov tvoria finančné inštitúcie zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Finamis zamestnáva tak programátorov, ako aj špecialistov - business konzultantov.


Produkt AMS slúži na správu majetku a portfólií klientov s pokrytím viacerých oblastí – analýza a aktuálny stav portfólií, risk management, správa objednávok a obchodov, výpočet výkonnosti, výpočet poplatkov a iné. Webovú časť aplikácie je možné využiť z ktorejkoľvek krajiny sveta.

Produkty

 • Asset Management Suite (AMS)
 • AMS-WEB
 • LEA – front end platforma pre leasingové spoločnosti

Služby

 • Podpora našich produktov v produkcii
 • Helpdesk pre klientov
 • Vývoj softvéru na báze platforiem:
  • Java enterprise (J2EE), SOA (Service oriented architecture), aplikačné servery JBoss a Websphere
  • .NET platforma
  • Databázy (RDBMS) MSSQL, Oracle, PostgreSQL, DB2
  • Programovacie jazyky Java, C#, Delphi Pascal, C/C++
 • Riadenie a realizácia implementačných projektov
 • Outsourcing činností súvisiacich so správou a ohodnocovaním majetku
 • Personal outsoucing
 • Vývoj a programovanie softvéru na mieru

Skúsenosti

 • Busines know how v oblasti finančníctva
 • Analýza, špecifikácia, testovanie až po podporu v produkcii
 • Know how v oblasti vývoja a architektúry IS