Preskoč na obsah
EN SK

Štatutárny orgán

Martin Furdík
Konateľ
 

Jiří Žůrek
Konateľ

 

Manažment

Ján Duplák
Riaditeľ IT

 

Igor Pecen
Finančný riaditeľ

 

Peter Martinovič
Vedúci divízie vývoja pre leasing

 

 

Martin Furdík
Konateľ
 

Prebral generačnú výmenu na pozícii konateľa Finamis s. r. o. v apríli 2024.

Martin Furdík je absolvent magisterského štúdia manažérskej matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave (rok 2000). Predošlé pracovné skúsenosti získaval v spoločnostiach Trema Czech, Accenture Technology Solutions – Slovakia, Select Partner a Ebitech. Po nástupe do dnešného Finamis, v roku 2005, prechádzal pozíciami: Key account manager, Senior business consultant, Project Manager, Partner.

Výmena bola systematicky a dlhodobo pripravovaná. Valné zhromaždenie 31. 03. 2024 vymenovalo Martina Furdika do funkcie konateľa po Vladimírovi Karáskovi, zakladateľovi a osobnosti, ktorý formoval zameranie, kolektív i pracovnú klímu spoločnosti.

 

 

 

Jiří Žůrek
Konateľ

 

Jiří Žůrek vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Pracoval v spoločnostiach IPB a Expandia, kde mal na starosti rôzne investičné projekty. Pozíciu finančného riaditeľa v spoločnosti ARBES Technologies zastáva kontinuálne od roku 1998. V roku 2018 bol menovaný za konateľa FINAMIS s.r.o.