EN SK

Významné univerzity začlenili AMS-WEB® do výuky finančných predmetov

Meradlom kvality univerzít je aj miera využitia teórie s praktickou aplikáciou, ktorá je potrebná v budúcom uplatnení absolventov. Zabezpečenie tohto princípu pre čo najviac predmetov je z pohľadu univerzity často zložité a finančne náročné. Špeciálne učebné "pomôcky", teda nástroje, ktoré sa využívajú pri praktickej časti sú dostupné iba v komerčnej sfére. Pre potreby školy môžu byt finančne jednoducho nedostupné. To sa týka tak štátnych ako aj súkromných univerzít.

 

Od jesene 2012 odštartoval FINAMIS projekt neziskovej spolupráce s univerzitami v regióne strednej Európy. Cieľom je poskytnút pomoc pri finančne orientovaných predmetoch vhodnou softvérovou aplikáciou. Ide o jedinečnú formu prepojenia učebnicových poznatkov o investíciách s možnosťou odskúšať fungovanie finančného trhu vernou simuláciou investovania na burzách.

 

Pedagógovia a študenti majú k dispozícii upravenú aplikáciu AMS-WEB®. Vďaka nej vedia simulovať správu svojho portfólia, odskúšať úskalia investovania a pokúsiť sa dosiahnuť najlepšie zhodnotenie pridelených prostriedkov. Pre študentov ide o súťaživú formu získavania praktických skúseností. Podľa ohlasu pedagógov, odborníkov z akademickej pôdy, ide o jedinečnú formu vzdelávania, ktorá navyše prispieva k atraktívnosti kurzu.

 

Hodnotenie pedagógov

"Študenti privítali možnosť oživenia cvičení teoretických výpočtov na živom kapitálovom trhu prostredníctvom aplikácie AMS-WEB s fiktívnym vkladom. Zadaný projekt študenti riešia počas semestra v časovom intervale tri mesiace, čo je dostatočne dlhý čas na dosiahnutie relevantných výsledkov. Prezentácia aplikácie predstaviteľmi spoločnosti bola vyčerpávajúca a študenti privítali existenciu mobilnej aplikácie. "

prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc., garant predmetu

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity Bratislava, Katedra matematiky a aktuárstva, 2018

 

Ďakujeme za možnosť používať váš produkt na našej univerzite. Dokonca aj študenti, ktorých štandardne máločo zaujme, sú spokojní."

Andrea Kaderová, pedagóg

Ekonomická univerzita Bratislava (EUBA), Katedra matematiky a aktuárstva, 2017

 

Zkušenost jak moje vlastní tak i studentů byla veskrze pozitivní, všichni jsme oceňovali kromě jiného rychlou reakci na případné dotazy, přehlednost aplikace atd. Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za možnost využít Vaši platformu a za podporu helpdesku v průběhu kurzu. Z pohledu studentů tato zkušenost byla velmi vysoce hodnocena a rozhodně přispěla k zajímavosti celého kurzu. Rozhodně bychom Vašeho systému rádi využili i příští rok."

Pavel Streblov, pedagóg predmetu

Anglo-Americká Univerzita v Prahe, 2013