English English Slovenčina Slovenčina

Významné univerzity začlenili AMS-WEB® do výuky finančných predmetov

Meradlom kvality univerzít je aj miera využitia teórie s praktickou aplikáciou, ktorá je potrebná v budúcom uplatnení absolventov. Zabezpečenie tohto princípu pre čo najviac predmetov je z pohľadu univerzity často zložité a finančne náročné. Špeciálne učebné "pomôcky", teda nástroje, ktoré sa využívajú pri praktickej časti sú dostupné iba v komerčnej sfére. Pre potreby školy môžu byt finančne jednoducho nedostupné. To sa týka tak štátnych ako aj súkromných univerzít.

 

Od jesene 2012 odštartoval FINAMIS projekt neziskovej spolupráce s univerzitami v regióne strednej Európy. Cieľom je poskytnút pomoc pri finančne orientovaných predmetoch vhodnou softvérovou aplikáciou. Ide o jedinečnú formu prepojenia učebnicových poznatkov o investíciách s možnosťou odskúšať fungovanie finančného trhu vernou simuláciou investovania na burzách.

 

Pedagógovia a študenti majú k dispozícii upravenú aplikáciu AMS-WEB®. Vďaka nej vedia simulovať správu svojho portfólia, odskúšať úskalia investovania a pokúsiť sa dosiahnuť najlepšie zhodnotenie pridelených prostriedkov. Pre študentov ide o súťaživú formu získavania praktických skúseností. Podľa ohlasu pedagógov, odborníkov z akademickej pôdy, ide o jedinečnú formu vzdelávania, ktorá navyše prispieva k atraktívnosti kurzu.

 

Hodnotenie pedagógov

Ďakujeme za možnosť používať váš produkt na našej univerzite. Dokonca aj študenti, ktorých štandardne máločo zaujme, sú spokojní."

Andrea Kaderová, pedagóg

Ekonomická univerzita Bratislava (EUBA), katedra matematiky a aktuárstva, 2017

 

Zkušenost jak moje vlastní tak i studentů byla veskrze pozitivní, všichni jsme oceňovali kromě jiného rychlou reakci na případné dotazy, přehlednost aplikace atd. Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za možnost využít Vaši platformu a za podporu helpdesku v průběhu kurzu. Z pohledu studentů tato zkušenost byla velmi vysoce hodnocena a rozhodně přispěla k zajímavosti celého kurzu. Rozhodně bychom Vašeho systému rádi využili i příští rok."

Pavel Streblov, pedagóg predmetu

Anglo-Americká Univerzita v Prahe, 2013