EN SK
2017 09      
Podpora potrieb klienta

 

1) Na podporu efektívneho využitia svojich riešení usporiadal FINAMIS školiace dni pre  významného klienta - Raiffeisenbank a.s. Okrem praktických rád pre operatívnych užívatelov malo  školenie za cieľ poskytnúť prítomným komplexný náhľad na umiestnenie dodaného softvéru na IT mape banky, z toho plynúce interakcie so systémami tretích strán. Z pražskej centrály banky pricestovali spolu s operatívnymi užívateľmi aj projekt manažeri, zástupcovia úseku IT a tiež pracovníci oddelenia obstarávania. Špecialisti FINAMIS odprezentovali v priebehu 2 dní funkcionality produktov AMS, AMS-Web s akcentom na špecifické funkcionality, ktoré používajú jednotlivé interné oddelenia banky ako aj dcérska Raiffeisen investiční společnost a.s. Na záver školenia bola prítomným odprezentovaná natívna mobilná aplikácia AMS Investor, ktorú dodá FINAMIS banke pre koncových klientov investičného bankovníctva.

 

2) Viac ako rok trvajúce práce FINAMIS pre potreby Raiffeisenbank a.s. práve vrcholia. Začiatkom októbra 2017 dodá FINAMIS na testovanie balík úprav systému AMS / AMS Web, ktoré podporujú zmeny mandatórnych požiadaviek MiFID ll, MIFIR a EMIR. Do už inštalovaného softvéru pribudnú úplne nové moduly a funkcionality, ktoré automatizujú novú kategorizáciu klientov, investičných produktov, štandardizujú poradenský proces a zobrazia do požadovyných detailov štruktúru investičných nákladov, ako ich vyžaduje európska legislatíva od januára 2018. Hoci modernizácia grafiky AMS Web je najviac viditeľnou časťou, na pozadí sa ukrýva množstvo hodín odbornej špecifikácie a programovania pre správne zobrazenie dát ako aj pre optimalizáciu výpočtov jadra aplikácie. Práce prebiehajú v súčinnosti s biznis špecialistami banky. Reakcie zástupcov klienta na školení naznačujú spokojnosť s predstavenou ukážkou.

 

       

all-news