English English Slovenčina Slovenčina
2019 02

Testovanie aplikácie AMS Investor ide u klienta do finále

V týchto dňoch prebieha posledná testovacia fáza u nášho bankového klienta pred sprístupnením mobilnej aplikácie AMS Investor pre úžívateľov s aktívnymi investičnými službami. Do testu je nasadená verzia aplikácie s finálnymi úpravami, ktorá

  Čítať ďalej »

2018 09

Softvérová podpora predmetu Analýza finančných trhov na EUBA

Štartuje nový akademický rok a s ním aj náš program spolupráce s univerzitami. Prvá prednáška a predstavenie aplikácie AMS-WEB© sa uskutočnilo 18. septembra 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity Bratislava (EUBA)

  Čítať ďalej »

2018 06

Podpis licenčnej zmluvy s GOLDSIDE Asset Management

Koncom mája podpísal FINAMIS, dodávateľ informačných systémov pre investičné bankovníctvo a leasing, zmluvu so spoločnosťou GOLDSIDE Asset Management, a.s. (GAM). Zmluva upravuje licenčné podmienky implementácie

  Čítať ďalej »

2018 05

FINAMIS dodá softvér pre SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Softvérová spoločnosť FINAMIS rozširuje portfólio svojich klientov. Podpisom zmluvy sa FINAMIS stal dodávateľom finančného informačného systému pre SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi.

  Čítať ďalej »

2018 05

Účasť na vyhlásení Raiffeisenbank Dodavatel roku 2017

Centrála českej Raiffeisenbank a.s. usporiadala 5. apríla 2018 spoločenskú akciu, na ktorej slávnostne  vyhlásili víťazov Raiffeisenbank Dodavatel roku 2017. Prestížna akcia sa konala za prítomnosti top manažmentu banky a zástupcov niekoľkých desiatok nominovaných dodávateľských firiem, v reprezentatívnom Bellevue Hall, na 24. poschodí Corinthia Hotel Prague s úžasnou panorámou českej metropoly.

  Čítať ďalej »