EN SK
2024_02      
Skúsenosti s poskytovaním AMS v móde SaaS.

 

Finamis, vývojár a dodávateľ softvérových riešení pre investičné bankovníctvo a finančné služby, spustil v apríli 2023 prevádzku informačného systému Asset Management suite (AMS) v móde Software as a Service (SaaS). Dnes prinášame naše postrehy a skúsenosti po takmer ročnej prevádzke u slovenského klienta Winners Group, a.s.

Mód SaaS v praxi

Informačný systém AMS beží na technických prostriedkoch v cloude, s prenajatou výpočtovou kapacitou a hardvérom. Tento prístup k infraštruktúre a službám prináša rad výhod pre prevádzkovateľa, o ktoré sa chceme v nasledujúcich odstavcoch podeliť s čitateľmi.

Bezproblémová prevádzka

V roli dodávateľa Finamis pokrýva nezávisle incident management, patch management a change management, čo vedie k efektívnemu a spoľahlivému prevádzkovaniu informačného systému," hovorí Martin Marušinec, IT manager vo Finamis. Od spustenia do  produkcie v roku 2023 neboli zaznamenané problémy, ktoré by viedli k produkčným  obmedzeniam na strane prevádzkovateľa, prípadne vo forme nedostupnej  webovej aplikácie u koncových klientov-investorov.

Flexibilita a znížené náklady

Výhody spomenutého obchodného modelu sú pre prevádzkovateľov zrejmé a môžeme ich zhrnúť do viacerých oblastí, ako napríklad výrazné zníženie interného IT tímu, možnosť rýchleho prispôsobenia kapacity dátového  úložiska a výpočtového výkonu podľa potreby.

Model SaaS minimalizuje kapitálové náklady pre zriadenie internej IT infraštruktúry a tiež znižuje celkové náklady na prevádzku.

V oblasti platieb služba môže, ale aj nemusí, mať pevné platby. Fakturácia služieb prebieha na základe reálne odpracovaného času, čo vnímame ako výhodu klienta vo forme zníženia fixných mesačných nákladov.

Bezpečnosť a  požiadavky dozorných orgánov

Prevádzka AMS formou obchodného modelu softvér ako služba je schválená aj orgánom dohľadu nad finančným trhom. Obmedzenie Národnej banky Slovenska (NBS) sa vzťahuje iba na nutnosť fyzického umiestnenia dátového úložiska na území SR, podľa registrovaného sídla prevádzkovateľa.

Plány do budúcnosti

Finamis, s.r.o. a celý tím AMS sú v prípade dopytu pripravení ponúknuť tento model prevádzky informačného systému AMS aj pre ďalších záujemcov.

V súčasnosti sa pracuje na projekte dodávky AMS v móde SaaS pre zahraničného partnera mimo územia EU. Klientom je zahraničná banka, pre ktorú bude systém AMS poskytovať automatizáciu v oblasti investičného bankovníctva a wealth managementu.

 

all-news