EN SK
2017 06      
Partner na lokálnych trhoch

 

FINAMIS uzavrel partnerstvo o lokálnom zastúpení so zahraničnými producentmi softvéru, riešenia ktorých sú určené pre finančný sektor.

Novými partnermi FINAMISu sú Manticore Projects Co Ltd. a QUANTUM DATA ENGINES INDIA PRIVATE LIMTED (QDE). Ponúkajú softvérové riešenia pre citlivé oblasti finančného sektora regulované aj legislatívou EU: odhaľovanie „prania špinavých peňazí" z nelegálnych činností (AML), kontrola finančných transakcií podozrivých účtov, automatizácia procesov spojených s odhaľovaním daňových únikov občanov USA (FATCA) ako aj reporting podľa štandardov medzinárodného finančného výkazníctva (IFRS).

 

Partneri sú renomovaní producenti vyššie menovaných riešení s množstvom inštalácií v Európe, Ázii  a v Afrike, a majú množstvo pozitívnych referencií od klientov. Spolupráca zahŕňa nielen propagáciu a marketingovú podporu, ale aj aktívnu účasť odborníkov FINAMIS pri budúcich projektových prácach, lokálnej implementácii a produkčnej podpore u klienta. Vďaka skúsenostiam odborníkov FINAMIS na lokálnom trhu, celý cyklus nasadenia softvérových riešení až po finálnu produkciu bude pre partnerské firmy výrazne zjednodušený.

all-news