EN SK
2017 11      
Systémové zjednotenie obsluhy klientov s produktmi investičného bankovníctva

 

V októbri 2017 dodal FINAMIS ucelený balík softvérových úprav pre Raiffeisenbank a.s., CZ ako plánovanú náhradu riešenia, historicky určené na obsluhu retailového investičného segmentu.

Cieľom je systémovo aj procesne spojiť obsluhu všetkých klientov, ktorí využívajú produkty investičného bankovníctva do jedného systému tak z pohľadu osobných bankárov ako aj z pohľadu koncových klientov. Banka tým štandardizuje obslužný proces celého kmeňa investorov, zjednoduší IT architektúru. Úpravy poskytnú významné finančné a nefinančné benefity naprieč celou bankou. Spustenie produkcie s dodanou verziou softvéru po migrácii dát a internom testovaní je plánovaný na začiatok januára 2018.

all-news