EN SK
2017 12      
Finančná aplikácia v mobiloch študentov

 

FINAMIS s.r.o. pokračuje v spolupráci s univerzitami s cieľom podporiť kvalitu vzdelania študentov. V rámci programu spolupracuje naša spoločnosť s oddelením ekonomických a finančných modelov Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (KAMŠ). Katedre poskytujeme bezodplatne finančný softvér, ktorý sa komerčne využíva v bankovníctve na správu investičného majetku.

 

V rámci študijného programu sa každoročne uskutoční projekt formou investičnej hry, kde študenti investujú fiktívny objem financií do finančných inštrumentov rôzneho typu. Cieľom je dosiahnuť v definovanom období najlepšie zhodnotenie majetku s vlastným portfóliom cenných papierov. Investičná hra prispieva k praktickému poznaniu fungovania finančných trhov.

 

Novinkou tohtoročnej spolupráce je okrem sprístupnenia webovej aplikácie AMS Web aj poskytnutie natívnej mobilnej aplikácie AMS Investor. Vďaka nej môžu študenti vo svojich smartfónoch sledovať aktuálny stav a vývoj hodnoty nakúpených inštrumentov ako aj aktívne zadávať pokyn na nákup alebo predaj finančných produktov.

 

Produktový manažér Ján Dzúrik nám k sprístupneniu AMS Investor pre študentov finančnej matematiky povedal: „AMS Investor ide do pilotnej prevádzky na KAMŠ. Sme radi, že aplikáciu prvýkrát využijú a otestujú mladí ľudia, ktorí majú vzťah k novým riešeniam a technológiám. Ich reakcie budeme pozorne sledovať, pričom získané postrehy môžu ovplyvniť následný vývoj."

 

all-news