EN SK
2018 03      
Poradenský modul pre MiFID ll

 

Smernica MiFID ll prináša nové pravidlá na zvýšenie transparentnosti v oblasti investovania, ako aj opatrenia na ochranu investorov. V rámci ochrany záujmov klienta definuje smernica aj podmienky činnosti tých investičných spoločností (obchodníkov s cennými papiermi), ktorí svojim klientom poskytujú služby investičného poradenstva. Poradenský proces a výsledky odporúčaní zo strany finančného poradcu musia odrážať potreby a osobný profil klienta (rizikovosť, znalosť kapitálových trhov, celková investičná stratégia, kategorizácia, výber primeraných finančných nástrojov).

 

V zmysle nových pravidiel pripravil FINAMIS na podporu poradenského procesu do produktov softvérovej série AMS/AMS Web nový modul, ktorý spĺňa požiadavky MiFID ll a pokrýva podstatné časti poradenského procesu.

 

Na základe kategorizácie klienta softvér v niekoľkých krokoch automatizovane navrhne prvotnú investíciu alebo rebalancing existujúceho portfólia v súlade s rizikovosťou a znalosťami klienta. Význam vývoja modulu spočíva, okrem splnenia smernice, aj v štandardizácii postupov, odbúraní náročnej manuálnej administrácie a v efektívnej práci finančného poradcu. Modul vznikal v rámci úprav finančného softvéru v priebehu roka 2017. Vyžiadal si úzku spoluprácu investičných stratégov, biznis konzultantov, softvérových vývojárov a webových grafikov v súhrnnom objeme rádovo niekoľko stoviek človekodní.

 

U klienta Raiffeisenbank, a. s., Česká republika, nasadil FINAMIS poradenský modul ako súčasť aplikácie RBroker, v ktorej banka obhospodaruje klientov s investičnými produktmi. Včasnou implementáciou poradenského modulu splnila Raiffeisenbank požiadavky smernice na poskytovanie investičného poradenstva ako prvá regionálna banka skupiny Raiffeisen Bank International A.G.

 

Našou snahou bola taká implementácia Poradenského modulu, aby sa investícia vynútená legislatívou, vrátila našim klientom zefektívnením práce poradcov a poskytnutou pridanou hodnotou pre koncových investorov," popisuje implementáciu Vladimír Karásek, CEO FINAMIS.

 

all-news