EN SK
2018 04      
Študentská vedecká konferencia a Cena FINAMIS

 

FINAMIS dlhodobo patrí k sponzorom súťažnej prehliadky vedeckých prác študentov a doktorandov pod názvom Študentská vedecká konferencia (ŠVK) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK). Školské kolo konferencie za rok 2018 usporiadala fakulta dňa 25. apríla.

 

Na konci konferenčného dňa zhodnotil priebeh ŠVK vo svojom príhovore v auditóriu prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. z postu dekana FMFI. Vyzvihol stúpajúcu úroveň podujatia vďaka kvalite študentských súťažných prác. V ďalšom priebehu oboznámil prodekan pre informačné technológie, doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD., zhromaždených s laureátmi a víťazmi jednotlivých súťažných sekcií.

 

V sekcii matematiky sponzoruje FINAMIS zvláštnou cenou prácu, ktorú hodnotiaca komisia navrhne v oblasti finančnej a aplikovanej matematiky. Na ocenenie bola tento rok navrhnutá práca Mateja Hladiša, študenta 2. ročníka magisterského štúdia ekonomicko-finančnej matematiky za prácu Vyhľadávanie podozrivých firiem: metóda obálky dát. Školiteľom práce bol Prof. Pavel Brunovský. Práca prináša návrh novej metódy ex-post odhal'ovania nekalých praktík pri verejných zákazkách. Metóda používa analýzu obálky dát a verejne dostupné informácie na klasifikáciu firiem na nepodozrivé a podozrivé.

 

Diplom a cenu FINAMIS odovzdal počas oficiálneho oceňovania zástupca spoločnosti, ktorý M. Hladišovi zablahoželal k dosiahnutému výsledku.

 

 

 

 

all-news