EN SK
2018 05      
FINAMIS dodá softvér pre SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

 

Softvérová spoločnosť FINAMIS rozširuje portfólio svojich klientov. Podpisom zmluvy sa FINAMIS stal dodávateľom finančného informačného systému pre SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi.

 

Po rokoch využívania vlastného softvéru sa SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi rozhodla pre výmenu a nasadenie systému Asset management Suite (AMS), ktorý pokryje potreby obchodníka s cennými papiermi smerom k zákonným požiadavkám, ako sú klasifikácia klienta a reporting podľa MiFID ll smernice, zabezpečí súlad so smernicou AML proti praniu špinavých peňazí či súlad so zákonom proti daňovým únikom občanov USA, známy pod skratkou FATCA. AMS ďalej pokryje procesy súvisiace s výkazníctvom, centralizovanou správou dokumentov, službami člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR či primárnym úpisom cenných papierov materskej investičnej skupiny. SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi poskytuje služby obchodníka s cennými papiermi od roku 1995, čím sa radí medzi renomovaných poskytovateľov finančných služieb na Slovensku.

 

„SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi poskytuje svojim klientom vysoký štandard pri realizácii ich investícií a preto má dlhodobý záujem o skvalitňovanie svojho servisu. Z tohto dôvodu sa vedenie spoločnosti rozhodlo pre investíciu do nového informačného systému AMS softvérovej spoločnosti FINAMIS. Nadviazaním spolupráce s renovovaným dodávateľom opäť prispejeme k skvalitneniu svojich činností, ako aj zabezpečíme všetky právne a technické parametre v zmysle platnej legislatívy" konštatuje Valéria Horváthová, vedúca oddelenia Vysporiadania obchodov & Cash flow managementu

 

all-news