EN SK
2018 06      
Podpis licenčnej zmluvy s GOLDSIDE Asset Management

 

Koncom mája podpísal FINAMIS, dodávateľ informačných systémov pre investičné bankovníctvo a leasing, zmluvu so spoločnosťou GOLDSIDE Asset Management, a.s. (GAM). Zmluva upravuje licenčné podmienky implementácie softvérového riešenia Asset Management Suite (AMS), ktoré objednávateľ plánuje využiť ako interný informačný systém pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. GAM, ktorej jediným akcionárom je private equity skupina Arca Capital Finance Group, a.s., vznikla koncom roka 2017. V čase licenčných rokovaní a podpise zmluvy paralelne finišovala aj príprava na štart činnosti správcovskej spoločnosti.

 

Softvér AMS v segmente správcovských spoločností aktuálne využíva Asset Management Slovenskej sporiteľne, ktorá patrí do skupiny Erste Asset Management. V Českej republike využíva softvér Raiffeisenbank a.s. na oddelení Asset management a taktiež Raiffeisen investiční společnost. Funkčným pokrytím softvér vo vysokej miere vyhovuje potrebám objednávateľa, preto v prvej etape postačí GAM minimálna adaptácia. To umožní spustenie ponuky investičných služieb v krátkom čase po nasadení softvéru.

 

FINAMIS sme si vybrali po dôkladnom zvažovaní z viacerých dôvodov. Vzhľadom na fakt, že sme začínajúcou firmou, je pre nás dôležitá lokálna prítomnosť dodávateľa a individuálny prístup, ktorý sa preukázal už vo fáze rokovaní. Okrem toho nás pozitívne oslovila robustnosť ponúkaného systému ako aj flexibilita dodávateľa. V neposlednom rade vnímame tento výber ako kvalitnú službu za primeranú cenu. Veríme, že nás so spoločnosťou FINAMIS čaká vynikajúca spolupráca", povedal Vladimír Ravinger, predseda predstavenstva a CEO GOLDSIDE Asset Management, a.s.

 

 

all-news