EN SK
2019 04      
Členstvo v Asociácii leasingových spoločností Slovenskej republiky

 

Dôležitú časť produkcie FINAMIS predstavuje vývoj softvéru pre automatizáciu činnosti lízingovej spoločnosti a jej distribučných partnerov. Vývoj front-end systému odštartoval vo FINAMIS ešte v roku 2005. V súčasnosti má kolektív softvérových vývojárov a biznis konzultantov bohaté skúsenosti s potrebami lízingových spoločností. Po začlenení FINAMIS do skupiny českej ARBES Technologies v roku 2018 sa paleta ponúkaných produktov a softvérových riešení pre lízing rozšírila a zároveň výrazne posilnil vývojársky tím, ktorý teraz spolupracuje v Prahe a v Bratislave.

 

Záujem ďalej prehlbovať vedomosti a porozumieť meniacim sa podmienkam činnosti zo strany regulátorov a centrálnej banky predstavuje rozhodnutie FINAMIS, stať sa členom v zastrešujúcej organizácii lízingových spoločností – v Asociácii leasingových spoločností Slovenskej republiky (ALS SR). Žiadosť o členstvo bola schválená hlasovaním členov na Výročnej členskej schôdzi dňa 11. apríla 2019. Výsledkom hlasovania získal FINAMIS štatút pridruženého člena Asociácie.

 

all-news