EN SK
2020 06      
20 rokov na poli IT dodávateľov pre finančný sektor.

Okrúhle výročie vzniku spoločnosti FINAMIS.

 

Z bratislavskej pobočky, ktorá programovala finančný softvér pre rakúsku IT firmu, sa FINAMIS sformoval krok za krokom do podoby samostatného vývojára so špecializovanou produktovou ponukou a portfóliom klientov v štyroch štátoch EU. Ku klientom na česko-slovenskom trhu patria  významné banky a finančné spoločnosti. Úspechy viedli pred dvomi rokmi k akvizícii českou ARBES Technologies, a.s., ktorá FINAMIS začlenila do svojej skupiny. Ihneď začala spolupráca na transformácii ťažiskového produktu FINAMIS na produktovú vlajkovú loď celej skupiny, nanovo pod menom ARBES AMS.

 

História a strategický partner.

FIMAMIS už dve dekády vyvíja a dodáva softvér firemnej klientele v investičnom bankovníctve, od roku 2005 aj v leasingovom segmente. Od založenia, pod názvom ex-it Slovakia, prešla  vývojom, počas ktorého menila meno aj vlastníka. Podstatné pre budovanie odbornosti a dobrého mena boli ambiciózne medzinárodné IT projekty, z ktorých treba spomenúť vývoj Brokerjet pre bankovú skupinu ERSTE Group, účasť na nasadení B2B portálu Xetra pre Wiener Börse AG.  V roku 2010 to bola zmena vlastníckej štruktúry a zmena obchodného mena na FINAMIS, ktorá otvorila priestor pre ďalšie prehlbovanie know-how a spoluprácu s klientelou rôzneho typu - s bankami, obchodníkmi  s cennými papiermi, správcovskými a investičnými spoločnosťami, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Nový míľnik predstavuje rok 2018, kedy sa majoritným vlastníkom FINAMIS stáva česká ARBES Technologies, a.s. Riaditeľ ARBES Technologies,  Michal Houštecký, konkretizuje cieľ  akvizície nasledovne: „Společné působení vytváří historicky nejsilnější tým více než stovky odborníků pro dodávky kvalitního řešení a koncentraci byznys znalostí v oblasti českých a slovenských finančních trhů." Skupina dnes celkovo obsluhuje viac ako 30 významných klientov v 5 krajinách a zamestnáva stovku odborníkov pre kapitálové trhy a investičné bankovníctvo.

 

Vývoj aplikácií pre odvetvie lízingu predstavuje druhý pilier spoločnosti. V rámci programátorského tímu ide o flexibilnú, samostatne operujúcu skupinu. Vývoj lízingových aplikácií a ich podpora u klientov, trvá od roku 2005.

 

Úspešný príbeh FINAMIS, schopnosť inovácie produktov, kvalitní spolupracovníci a spokojní klienti predstavujú sľubné výhliadky na rast a stabilitu aj do ďalšieho obdobia. „Vo FINAMIS sme sa vždy snažili budovať rovnocenné, dlhodobé a spokojné obchodné partnerstvá. V roku, keď si pripomíname 20 rokov vzniku, sa chcem poďakovať za spoluprácu všetkým kolegom a našim klientom za dôveru a priazeň," dodáva Vladimír Karásek, zakladateľ a výkonný riaditeľ FINAMIS.

 

   Mýlniky FINAMIS z pohľadu klientov a významných projektov

all-news