EN SK
2020 07      
Nárast záujmu o inovatívne riešenia pre investičné bankovníctvo a kapitálové trhy v období obmedzenia ekonomiky

Retrospektíva na biznis v čase karantény a núdzového stavu

 

FINAMIS a česká ARBES Technologies, ktoré od roku 2018 spoločne vyvíjajú informačné systémy pre investičné bankovníctvo a kapitálové trhy, zaznamenali v období obmedzenia ekonomík prekvapivo vysoký záujem o softwarové riešenia na správu a obchodovanie s aktívami. Uvádzame niekoľko faktov a postrehov z uplynulých mesiacov:

 

  • napriek núdzovému stavu a ochladeniu ekonomiky sme zaznamenali historicky najvyšší záujem zo strany bánk a finančných spoločností, reagovali sme na výzvy nepoznanou frekvenciou
  • v období od marca 2020 do začiatku júla, čo sú približne 4 mesiace, sme absolvovali viac ako dve desiatky osobných a online prezentácií pre banky, obchodníkov s cennými papiermi, investičné spoločnosti v Čechách a na Slovensku. Aktuálne sme v dialógu s 13 spoločnosťami, ktoré prejavili záujem o ponuku našich riešení
  • v súhrne sme spotrebovali niekoľko pracovných dní na prípravu materiálov pre účasť v tendroch, RFI, RFP, na prípravu ponúk, analýz a návrhov
  • od začiatku apríla do začiatku júna prebiehali všetky prezentácie a obchodné rokovania výlučne neosobnou formou
  • miera online prezentácii v sledovanom období predstavuje 85 % kontaktov so záujemcami
  • pre prezentácie sme použili viacero online aplikácií. Z nich sa ustálil ako najvhodnejší pre naše potreby Teams od Microsoftu. Vykazoval akceptovateľnú kvalitu prenosu hlasu a zdielaných obrazoviek. A to aj pri zapojení väčšieho počtu účastníkov.

 

Ako si vysvetľujeme situáciu, jedinečnú trhovú príležitosť?

 

  • K záujmu bezpochyby aktívne prispel náš produktový vývoj vo front-end pre finančné služby. Ako príklady môžeme uviesť: bezkontaktný onboarding, možnosť zadávania investičných pokynov cez webové rozhranie pre koncových klientov, identifikácia a autentizácia klienta bezkontaktne, online. To sú všetko trendy fintech sveta, ktoré tu boli aj pred pandémiou, Covid-19 ich iba zrýchlil
  • v zmysle prijatého plánu ponúkajú FINAMIS aj ARBES na správu aktív už len riešenie postavené na platforme ARBES AMS. Ten postupne nahradí produkt TOPAS aj u súčasných klientov
  • zvýšený záujem zo strany finančných inštitúcií predpokladáme ako snahu využiť dostupné rozpočty. Zefektívnením a automatizovaním procesov badáme snahu ušetriť náklady v najbližších mesiacoch, respektíve 1 až 2 rokoch.

 

            Image by fernando zhiminaicela from Pixabay

all-news