EN SK
2020 11      
This article is available only in slovak language.

 

ARBES Technologies a.s. uzavrel licenčnú zmluvu, na základe ktorej dodá informačný systém ARBES AMS novému klientovi. Systém bude u prevádzkovateľa, obchodníka s cennými papiermi, slúžiť ako centrálny a primárny informačný systém na zadávanie obchodov a risk management.

 

Projekt nasadenia ARBES AMS prebehne v spolupráci finančných špecialistov a programátorov ARBES Technologies a.s. a FINAMIS s.r.o. Finamis zodpovedá za analýzu, vypracovanie špecifikácie a kompletnú dodávku informačného systému, team Arbes zabezpečuje projekt management a lokálnu komunikáciu so zákazníkom počas trvania projektu.

 

Prvá etapa bude dodaná do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. S nasadením 2. etapy sa počíta vo februári 2021 a prevádzka v plnom rozsahu bude dostupná už začiatkom 3. kvartálu 2021.

 

Celkový rozsah prác je rozdelený na projektové práce, hradené objednávateľom a vlastný vývoj produktu, ktorého náklady preberá dodávateľ. Vlastný vývoj má za cieľ rozšírenie tých funkčností, ktoré majú predpoklad využitia u ďalších, existujúcich alebo budúcich klientov produktu ARBES AMS. Typický príklad tohto prístupu, v prípade finančného softvéru, predstavuje rozšírenie počtu alebo tried finančných inštrumentov, vytvorenie štandardizovaných rozhraní na systémy tretích strán, generovanie výstupov pre účtovníctvo z dostupných údajov alebo nové typy reportov výkazníctva. Úpravy a implementačné práce celého projektu sú odhadnuté v objeme 800 človekodní, preto rozvoj časti systému na náklady vývojára je z pohľadu optimalizácie výdavkov obstarávateľa mimoriadne zaujímavé.

 

                              Photo by David Vincent on Unsplash

all-news