EN SK
2021_05      
Cenu FINAMIS sme odovzdali vo vlastných priestoroch.

 

FINAMIS je dlhoročný partner a sponzor Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity komenského v Bratislave. Pre študentov je ŠVK príležitosť prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti svojej špecializácie. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách získajú ocenenia ako napríklad Cena dekana FMFI UK, návrh na Cenu literárneho fondu, prípadne sú odmenené jednorázovým štipendiom sponzorov.

 

Jedným z podporovateľov študentských talentov je aj FINAMIS, ktorý venuje vlastnú cenu za prácu v sekcii matematika, prípadne finančná matematika. Po minuloročnom zrušení ŠVK z dôvodu prvej vlny pandémie, prezentovali tentoraz súťažiaci 21. apríla 2021 svoje práce virtuálnou formou. Cenu FINAMIS prisúdila komisia práci Pála Somogyiho z oblasti matematickej štatistiky. Vedúcim práce bol Ján Somorčík z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky. Práca s názvom O niektorých snahách rozšíriť Mannov-Whitneyho test do dvojrozmerného sveta postupuje na základe hodnotenia aj do česko-slovenského kola súťaže ŠVK/ŠVOČ.

 

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdanie ocenení sa z dôvodu epidemiologických opatrení muselo upraviť na fakulte UK. Diplom a sponzorskú cenu sme preto odovzdali až o niekolko dní v priestoroch FINAMIS, za minimálnej účasti a dodržania platných nariadení. Napriek netradičným  podmienkam tohtoročnej ŠVK autorovi blahoželáme k oceneniu a želáme dôstojnú reprezentáciu v česko-slovenskom kole.

Kompletný prehľad výsledkov ŠVK z  aktuálneho ročníka 2021 nájdete TU

 

 

all-news