EN SK


správa majetku cez web

 

Softvérovú platformu AMS-WEB sme vyvinuli pre investičné bankovníctvo a online investičné služby. V druhej generácii grafického rozhrania je aktuálne implementovaný pre banky s afluentnou aj retailovou klientelou, investičné (správcovské) spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi, pre distribučnú sieť s viac ako 1200 finančnými agentami. Integruje poradenské, analytické nástroje, predaj investičných produktov, automatizované robo poradenstvo, plne bezkontaktný onboarding nových klientov. AMS-WEB ocení široké spektrum užívateľov, od privátnych bankárov, klientskych pracovníkov, finančných poradcov až po sprostredkovateľov distribučných sietí či koncových klientov.

 

Natívne je integrovaný s core produktom Asset Management Suite (AMS) ale AMS-WEB spolupracuje aj ako webová vrstva nad core systémami tretích strán. Tento „white label" produkt upravíme do vašej korporátnej identity a workflow prispôsobíme želaným biznis zámerom.

 

Dostupné informácie pre používateľa

 • Aktuálne a historické hodnoty majetku, vrátane porovnania s investovaným kapitálom
 • Analýza portfólia; zobrazenie alokácie podľa investičných nástrojov, krajín, sektorov, meny; do alokácie môže byť započítané aj zloženie vybraných fondov, cez tzv. fond through calculation
 • Výpočet absolútnej a relatívnej výkonnosti, porovnanie výkonnosti so zvoleným benchmarkom a ďalšie charakteristiky
 • Prehľad historických transakcií s nástrojmi kapitálového a finančného trhu
 • Podrobné zobrazenie historických pohybov na účte a zostatkov
 • Agregované údaje viacerých portfólií (vlastných alebo napr. členov rodiny)
 • Integrované sú informácie o úveroch; prehľad  minulých ako aj budúcich splátok evidovaných pôžičiek
 • Agregované informácie ako celkový objem obchodov, počet spravovaných portfólií, zoznam účtov a obrat na nich, celkový zostatok a i.;
 

Hodnotenie zákazníka

"Onboarding proces v dodanom systéme nám dáva príležitosť efektívne zazmluvniť klientov a uspokojiť ich dopyt po investičných finančných službách. Prínos FINAMIS v úlohe dodávateľa aj IT partnera oceňuje náš tím priebežne pri produkčnej podpore, kedy sú naše požiadavky na technickú podporu riešené operatívne a flexibilne."

Maroš Ovčarik
Generálny riaditeľ PARTNER INVESTMENTS, o.c.p., a.s., 2020
 

Funkcie a vlastnosti

 • Komplexná analýza portfólia
 • Integrovaný risk manažment
 • Správa pokynov, okamžitá kontrola investičných limitov ex post aj ex ante
 • Možnosť definovať vzhľad stránok v súlade s korporátnou identitou klienta
 • Export údajov do MS Excel alebo PDF jedným klikom
 • Individuálna úprava štruktúry reportov
 • Neobmedzený prístup k údajom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Podpora mobilnej technológie, zobrazenie v smartfonoch aj tabletoch
 • Kompatibilita so systémami tretích strán pomocou rozhrania, tzv. Presentation mode
 • Mailbox pre komunikáciu poradcov s koncovými klientmi
 • Vhodné pre spoločnosti s rozdielnym zameraním služieb (privátne bankovníctvo, asset management, správcovské spol., obchodníci s cennými papiermi)

Hlavné moduly

Portfolio Information

 

Tento profesionálny nástroj spĺňa vysoké očakávania zákazníkov na podporu a poradenstvo. Komplexné informácie o aktuálnom a historickom stave majetku, jej investičnej štruktúre. Údaje o výkonnosti portfólia s množstvom zaujímavých ukazovateľov.

Management Information

 

Riešenie pre vedúcich pracovníkov, ako získať agregované informácie o zákazníkoch, investičných poradcoch, portfóliách, cenných papieroch, aktuálnom stave distribúcie. Všetky cenné informácie sú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek - prostredníctvom internetu.

Risk Manager

 

V module Value at Risk vieme odhadnúť mieru podstúpeného rizika pomocou štatistickej pravdepodobností. Týmto riešením dostane klient odpoveď na otázky: „Aká môže byť moja maximálna strata; ako je rozložené riziko jednotlivých investičných kategórií alebo zvolenej cudzej meny?"

Order Management

 

Modul riadenenia pokynov preberá údaje a efektívne ich podporuje v procese riadenia objednávok. Samozrejmosťou je možnosť automatického porovnávania so zvoleným benchmarkom, generovanie jednotlivých alebo hromadných pokynov.

Report Generator

 

Vytvoriť report podľa vlastných potrieb je v aplikácii jednoduché. AMS-WEB obsahuje okrem štandardných reportov aj praktický nástroj na tvorbu individuálnych výkazov. Zvoľte si údaje o majetku za želané obdobie a systém vygeneruje report vo formáte PDF.

 

Produktový listStiahnuť

Demo AMS-WEB

Získajte predstavu o AMS-WEB prostredníctvom našej verejnej demo verzie. Trhovými cenami ohodnocujeme viac ako 1 000 ukážkových investičných portfólií. Zobrazujeme množstvo parametrov, ako napríklad výkonnosť portfólia, porovnanie hodnoty majetku k investovanému kapitálu, prehľad majetku, alokáciu, mieru rizika, a ďalšie atribúty.

 

Verejný účet

 

Otvorenú ukážku AMS-WEB jednoducho preskúmate pomocou verejného prístupu. Otvorte si náš Tutoriál a postupujte krok po kroku podľa popísaných pokynov.

 

Tutoriál:

 

Individuálny účet

 

Na požiadanie vieme ponúknuť aj individuálny testovací účet, v ktorom sa ešte lepšie zoznámite s možnosťami aplikácie, nakonfigurujete stránky, zvolíte preferovaný jazyk. Zašlite nám registračný email a my pre vás obratom vytvoríme individuálneho užívateľa.

 

Email na: office(at)finamis.com
Predmet (Subject): Individuálny užívateľ

 

Do správy prosíme uviesť nasledovné údaje:

vaše meno, priezvisko:
platný email:
názov spoločnosti:
alternatívne poznámka alebo požiadavky

Na čo slúži AMS-WEB: Broker?

Funkčne vychádza z aplikácie AMS-WEB®, podporuje naviac aktívne obchodovanie v reálnom čase. Priamym prepojením na finančný portál dokáže maximálne flexibilne reagovať na investičné možnosti, bez potreby kontaktovať bankových pracovníkov. Jadro aplikácie vykonáva komplexnú správu na investičných portfóliách ako evidencia, reporting, poplatky.

 

AMS-WEB:Broker  ponúka synergiu prevádzkovateľom aj koncovým klientom

 • Zvýšenie konkurenčnej schopnosti prevádzkovateľa
 • Jednoduchá integrácia s existujúcimi systémami tretích strán
 • Prístup klientov z viacerých typov koncových zariadení (PC, tablet, smartfon)
 • Škálovateľná distribúcia - selekcia pre začínajúcich investorov, plná funkčnosť pre intenzivne obchodujúcich

 

 

AMS-WEB©

AMS-WEB:Broker

Zadávanie objednávok    
Near a real time kotácie /ceny z trhov    
Management, podpora administrácie, spoplatňovanie poskytovania near a real time cien na základe zmluvy s koncovými klientami    
Minimalizácia odozvy aplikácie, škálovateľnosť, load balancing podľa rastúceho počtu paralene obchodujúcich užívateľov    
Prehľad objednávok    
Real time rozhranie na investičné účty    
Priame napojenie na obchodný systém burzy alebo prostredníctvom partnera v roli brokera    
Integrácia s finančným portálom    
 

 

Referencia

Raiffeisenbank a.s., ČR - finančný portál

FINAMIS vyvinul a implementoval pre Raiffeisenbank a.s. portálové riešenie s automatizovaným prepojením na obchodovanie registrovaným klientom.
 

Finančný portál je implementovaný v spolupráci so salesXp GmbH Viedeň a produktom Prime Portal.


Pozrite si dodané riešenie u klienta 

 

  

 

* RBroker je obchodné označenie, ktoré používa pre AMS-WEB:Broker konkrétny klient