EN SK

LEA

Moderný front-office systém pre lízingové a úverové spoločnosti

LEA poskytuje silné, dynamické nástroje pre tvorbu produktov, ich bezpečnú a adresnú distribúciu v obchodnej sieti lízingovej alebo úverovej spoločnosti. Pokrýva procesy od indikatívnej ponuky až po zazmluvnenie a podpis obchodného prípadu. Jednotlivé aktivity zastrešujú interné moduly alebo integrácia na existujúcu infraštruktúru spoločnosti. Systém je rýchly a orientovaný na jednoduché používania aj pri komplexných finančných produktoch. Vďaka konfigurácii a licenčnému modelu sa LEA flexibilne prispôsobí potrebám a veľkosti prevádzkujúcej spoločnosti.

Hlavné oblasti využitia

 • Manažment produktov
 • Distribúcia produktov
 • Tvorba ponuky
 • Zber údajov a dokumentov
 • Schvaľovanie žiadosti
 • Zmluvná dokumentácia
 • Biometrické podpisovanie

Typickí používatelia

 • Predajca/sprostredkovateľ
 • Obchodník
 • Risk/schvaľovateľ
 • Produktový manažment
 • Poistné oddelenie
 • Obchod/podpora predaja
 • Prevádzka/podpora

LEA je postavená na skúsenostiach

 • Dlhoročná spolupráca s lízingovými spoločnosťami zo slovenského TOP5
 • Tvorba leasingového softvéru od roku 2005
 • 2. generácia systému = overené know-how,  vylepšené riešenia + moderné technológie

Referencie

 • Front-office systém LEA pre VÚB Leasing (od 2016)
 • Front-office systém Leasoffer pre UniCredit Leasing Slovakia a.s. (2005-2018)
 • Aplikácia KPS na preverovanie kreditného rizika vytvorená pre UniCredit Leasing Slovakia a.s. (od 2012)
 • Register vozidiel pri Asociácii leasingových spoločností (od 2006)

Členstvo

FINAMIS je od roku 2018 pridružený člen Asociácie leasingových spoločností SR

 

Otvoriť produktový list