EN SK

Softvér ako služba

Software as a Service (SaaS)

 

Sektor finančných služieb sleduje tendencie v spoločnosti a snaží sa im prispôsobiť. Preto dopyt po online a mobilných službách preniká z retailu aj do investičného bankovníctva. U  prevádzkovateľov  tiež rastie záujem presúvať svoje in-house inštalácie softvéru do cloudových služieb.

 

Aj vývoj našich produktov sleduje tendencie, s cieľom ponúknuť atraktívne riešenia. Pre online investičné služby máme v praxi overený  a úspešný produkt – AMS-WEB©. Mobilný variant tejto aplikácie je pripravený tak, aby umožnil rýchle nasadenie u klientov.

 

Softvér formou vzdialenej služby poskytujeme vybraným univerzitám v našom regióne. Študenti finančných predmetov aktívne spravujú svoje portfólio s cieľom najlepšieho zhodnotenia fiktívneho kapitálu.* Služba v tejto forme môže byť účinný nástroj marketingu pre komerčných poskytovateľov investičných služieb (banky, asset management spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi). Bez nutnosti in-house inštalácie je pre nich dostupný outsourcing investičnej hry. Pri atraktívnej kampani má investičná hra potenciál zvýšiť podiel tých klientov, ktorí sa následne rozhodnú skutočne investovať.

* K dispozícii je množstvo skutočných finančných nástrojov pre fiktívny nákup a predaj.  Pre aktualizáciu hodnoty majetku poskytujeme upravené trhové ceny.

 

Aké výhody ponúka SaaS v prípade plne komerčného využitia?

  • Úspory CAPEX
  • Rýchly štart podnikania
  • Odstránenie údržby vlastnej SW inštalácie
  • Dostupnosť práce odkiaľkoľvek
  • Dynamickú zmenu využitého HW podľa skutočných potrieb
  • Jednoduchý prístup k prídavným funkcionalitám, ako napr. konektory na rôznych poskytovateľov trhových dát, rozhrania na import /export dát z aplikácií tretích strán

Referencia

„Zkušenost jak moje vlastní tak i studentů byla veskrze pozitivní, všichni jsme oceňovali rychlou reakci na případné dotazy, přehlednost aplikace atd. Z pohledu studentů tato zkušenost byla velmi vysoce hodnocena a rozhodně přispěla k zajímavosti celého kurzu." 

Pavel Streblov, pedagóg

Anglo-Americká Univerzita, Praha, 2013

 

„Ďakujeme za poskytnutie softvéru pre našich študentov. Do projektu sa ich zapojilo okolo 80 a mnohí to považovali za cennú skúsenosť."

Igor Melicherčík, pedagóg

FMFI UK, Bartislava, 2015

 

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás na adrese: office(at)finamis.com

Dopyt bude pre vás riešiť niektorý produktový špecialista