EN SK

Vývoj na zákazku

Riadime a realizujeme implementačné projekty

Cieľový segment pre vývoj na mieru

  • Spoločnosti, ktoré potrebujú softvér vyvinúť na mieru s následným stabilným partnerom na správu, podporu, prípadne ďalší vývoj
  • Klienti, ktorí hľadajú skúseného partnera s nasledovnými vývojárskymi nástrojmi

Technológie a jazyky

  • Java enterprise (J2EE)
  • SOA (Service oriented architecture)
  • Aplikačné servery JBoss a Websphere
  • .NET platforma
  • Databázy (RDBMS) MSSQL, Oracle, PostgreSQL, DB2
  • Programovacie jazyky: Java, C#, Delphi Pascal, C/C++
  • Mobilné technológie na platforme Android

Referencie

Spolupráca a projekty pre SWEDSPAN Intenational (od r. 2010)
Vytvorenie Intra a Internetových portálov pre SWEDSPAN International a pre závody naprieč  Európou, kde spoločnosť prevádzkuje výrobné závody.
FINAMIS implementoval množstvo manažérskych aplikácii podľa špecifických potrieb, s prepojením aj do mobilných technológií.
SWEDSPAN Holding B.V.,  registrovaný v Holandsku s manažérskou centrálou v Bratislave, patrí do širšej rodiny švédskeho nábytkárskeho giganta IKEA.
www.swedspan.com

Internetová stránka ALSSR (od r. 2005)
Vytvorenie a správa stránky Asociácie leasingových spoločností SR, ktorej súčasťou je aplikácia - Register vozidiel. Tá predstavuje najväčší súbor prefinancovaných vozidiel na Slovensku s databázou  VIN kódov na ochranu klienta.
www.lizing.sk
www.registervozidiel.sk

E-knihy
Počiatočná špecifikácia a implementácia navzájom spolupracujúcich aplikácií, ktoré umožňujú distribútorovi komunikovať s vydavateľmi, predajcami a koncovým klientom nakupovať, sťahovať, spravovať a čítať knihy v elektronickej forme. Súčasťou systému je aj konverzný modul do ePub formátu, ako aj proprietárne šifrovanie kníh špecifické podľa typu koncového zariadenia: PC, Android, e-ink čítačka.

Zľavový portál
V r. 2011 vytvorený a dodaný portál na atraktívne kolektívne nákupy produktov a služieb cez internet a ich kompletná administrácia.
Súčasťou prác bola implementácia logiky workflow predajného procesu, vytvorenie platobných kanálov na finančné inštitúcie, zaistená vysoká dátová bezpečnosť pri komunikácii zúčastnených strán, a i.
boomer.zoznam.sk