EN SK
2023_08      
AMS pomáha spustiť ponuku investičných služieb v Bulharsku

 

PARTNERS INVESTMENTS Slovensko (PISK) rozširuje svoj biznis do Bulharska. Plánuje drobným investorom priniesť investičné služby a produkty, ktoré sa osvedčili na slovenskom trhu. Pri správe majetku a klientov využije systém Asset Management Suite (AMS), ktorý dodal a implementoval Finamis.

 

S cieľom zjednotiť klientov zo Slovenska aj z Bulharska sa PISK rozhodlo implementovať funkčné úpravy do informačného systému AMS. Tento prístup umožňuje centralizovanú správu klientov, investičných nástrojov bez ohľadu na krajinu.

 

Projekt úprav sa skladal z dvoch veľkých častí. Prvou časťou bol preklad všetkých komunikačných kanálov, ako je webová aplikácia AMS-WEB, zmluvné dokumenty, e-maily klientom, klientske reporty a textové správy do bulharského jazyka a cyriliky. Toto je prvýkrát, kedy AMS pracuje paralelne aj s iným typom hláskového písma ako latinka. V rámci úprav bola ponuka jazykov rozšírená tiež o angličtinu, dnešný štandard na obsluhu klientov hovoriacich inými jazykmi ako slovenčina a bulharčina.

 

Druhou časťou implementácie bolo vybudovanie rozhraní na existujúci CRM systém, ktorý bulharská pobočka historicky používa. Bolo potrebné tiež zabezpečiť rozdielne správanie informačného systému pre komunikáciu s externými systémami, upraviť výpočet daňových poplatkov v súlade s  bulharskou legislatívou, implementovať rozdielny poplatkový cenník a správne ho spárovať s konkrétnymi osobami v databáze klientov.

Implementačný projekt vo Finamis zahŕňal interný vývoj vlastnej utility pre automatizáciu prekladu textu do cudzieho jazyka. Táto utilita zohrala kľúčovú úlohu pri preklade do bulharského jazyka a pri celkovej úprave cyriliky.

Investícia umožní PARTNERS INVESTMENTS poskytovať efektívne investičné služby s centrálnou správou produktov, klientov a finančných aktív v jedinej inštalácii softvéru. Finamis urobil maximum, aby sada úprav pripravila klientovi efektívne technické zázemie pre úspešný rozbeh biznisu v Bulharsku.

all-news