English English Slovenčina Slovenčina

Intertech sa od založenia špecializuje na vývoj hlavných celobankových systémov. Tie sú v súčasnosti implementované vo viacerých bankách doma i v zahraničí. Strategickým cieľom spoločnosti je dosiahnuť vedúce postavenie na medzinárodnom trhu.

 

S hlavným bankovým systémom spolupracuje u vybraných zákazníkov systém Asset Management Suite s cieľom rošíriť jeho funkčnosť o celú oblasť správy cenných papierov.

Rakúska spoločnosť salesXp ponúka vybrané dátové riešenia pre banky, obchodníkov s cennými papiermi, asset managerov, burzy a emitentov cenných papierov. Pre Rakúsko, strednú a východnú Európu pôsobí salesXp ako distribučný a integračný partner spoločnosti Interactive Data Managed Solutions. Zodpovedá za implementáciu komplexných projektov. Na základe dlhoročných skúseností je spoločnosť špecialistom pri vytváraní bezproblémových riešení, šitých na mieru pre poskytovateľov finančných služieb.

Česká akciová spoločnosť STYRAX, a.s. sa orientuje predovšetkým na vývoj a implementáciu informačných systémov a na poskytovanie konzultačných a analytických služieb. Podporuje Finamis na českom trhu v oblasti predaja produktov a marketingových aktivít.