EN SK

Intertech sa od založenia špecializuje na vývoj hlavných celobankových systémov. Tie sú v súčasnosti implementované vo viacerých bankách doma i v zahraničí. Strategickým cieľom spoločnosti je dosiahnuť vedúce postavenie na medzinárodnom trhu.

 

S hlavným bankovým systémom spolupracuje u vybraných zákazníkov systém Asset Management Suite s cieľom rošíriť jeho funkčnosť o celú oblasť správy cenných papierov.

Rakúska spoločnosť salesXp ponúka vybrané dátové riešenia pre banky, obchodníkov s cennými papiermi, asset managerov, burzy a emitentov cenných papierov. Pre Rakúsko, strednú a východnú Európu pôsobí salesXp ako distribučný a integračný partner spoločnosti FactSet. Zodpovedá za implementáciu komplexných projektov. Na základe dlhoročných skúseností je spoločnosť špecialistom pri vytváraní bezproblémových riešení, šitých na mieru pre poskytovateľov finančných služieb.

Česká akciová spoločnosť STYRAX, a.s. sa orientuje predovšetkým na vývoj a implementáciu informačných systémov a na poskytovanie konzultačných a analytických služieb. Podporuje Finamis na českom trhu v oblasti predaja produktov a marketingových aktivít.

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky (ALS SR) je záujmové združenie spoločností v oblasti prenájmu a dlhodobého prenájmu majetku. Chráni záujmy členov a vytvára prostredie, v ktorom nájomcovia môžu plne využívať výhody užívania a obstarávania majetku v rôznych formách prenájmu. Asociácia je zapojená do medzinárodných štruktúr lízingových asociácií - Leaseurope.


Finamis požiadal o štatút pridruženého členstva  v roku 2019 na základe vlastnej vývojovej a produktovej orientácie pre leasingové spoločnosti a tiež na základe dlhoročnej spolupráce so samotnou Asociáciou v oblasti vývoja, implementácie a podpory Registra vozidiel -  najväčšieho súboru prefinancovaných vozidiel na Slovensku.