EN SK
2022 05      
Samostatný finančný agent bude spravovať investičné produkty pomocou riešenia od FINAMIS.

 

V mesiaci apríl podpísal FINAMIS licenčnú zmluvu so spoločnosťou, ktorá poskytuje  na slovenskom trhu „profesionálne a komplexné finančné služby pod jednou strechou". Do poskytovaných služieb spadajú okrem poistných, realitných, úverových, hypotekárnych a dôchodkových produktov aj produkty kolektívneho investovania. V rámci fokusu na zvýšenie kvality investičných služieb sa spoločnosť rozhodla o zriadenie obchodníka s cennými papiermi a využitie softvérových produktov a služieb FINAMIS ako známeho, dlhoročného, stabilného a skúseného dodávateľa digitálnych riešení pre finančné služby a investičné bankovníctvo.

 

Na základe požiadaviek objednávateľa sa FINAMIS zaviazal k dodávke informačného systému Asset Management Suite (AMS) ako centrálneho - core riešenia pre správu aktív, ktoré bude vo front-ende doplnené o webovú vrstvu. Produkt AMS-WEB bude okrem interných pracovníkov slúžiť aj distribučným partnerom (sieti finančných sprostredkovateľov) a koncovým klientom, investorom. Vďaka tomu bude mať koncový klient po zriadení investičného portfólia náhľad na stav investícií, môže sledovať aktuálny vývoj majetku ale aj možnosť limitovaných operácií nad svojim portfóliom.

 

Ako pri predošlých projektoch aj v tomto prípade sú termíny implementačného projektu ambiciózne. Úprava  na základe  definovaných požiadaviek a ich implementácia prebehnú do rekordných 3 mesiacov. Etapa dodávky softvéru do prostredia objednávateľa s možnosťou testovania budú pripravené už od konca augusta 2022. Po úspešnom dokončení projektu a spustení produkcie, teda predaja nových investičných produktov a systémovej správy aktív, počíta spolupráca s ďalšou fázou -  rozširovaním funkčností, prepojením s existujúcou IT infraštruktúrou objednávateľa, prípadne s inými úpravami podľa potrieb a vývoja biznisu prevádzkujúcej spoločnosti.

 

 

all-news