EN SK
2021 07      
Implementácia systému pre správcovskú spoločnosť v rekordnom čase

 

Koncom mája 2021 prebehla finálna časť dodávky informačného systému AMS pre správcovskú spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. (ďalej len Partners AM). Pozorný čitateľ už  z názvu spoločnosti vytušil, že novovznikajúca spoločnosť patrí do rodiny PARTNERS GROUP HOLDING SK. Je sesterskou spoločnosťou známej distribučnej siete PARTNERS GROUP SK a raketovo etablovaného obchodníka s cennými papiermi PARTNERS INVESTMENTS. FINAMIS začal spoluprácu s PARTNERS GROUP SK v roku 2018 práve pri dodávke informačného systému pre obchodníka s cennými papiermi - PARTNERS INVESTMENTS. Na základe úprav a dodávky systému AMS mohol  PARTNERS INVESTMENTS zahájiť činnosť 8 mesiacov od objednávky softvéru.

 

Spokojnosť s kvalitou systému a spokojnosť s pružnou produkčnou podporou zo strany FINAMIS viedli koncom roka 2020 k osloveniu a rozšíreniu spolupráce, tentokrát pri dodávke systému pre vznikajúcu správcovskú spoločnosť. Objednávka znela na systém schopný spravovať a evidovať realitný investičný fond,  nákup a predaj podielových listov fondu, automatizované zazmluvnenie klientov, tzv. digitálny onboarding. Dodaný informačný systém AMS s klientskymi úpravami pre Partners AM pokrýva pri správe fondu funkcionality ako - výpočet majetku fondu (NAV), výpočet jednotkovej ceny podielu, správu a výpočet viacerých typov poplatkov (management / success fee). V oblasti manažmentu koncových klientov FINAMIS dodal funkčnosti pre správu majetku podielnikov, generovanie výpisov, pre automatizovanú tvorbu zmluvných dokumentov a platobné inštrukcie pre jednotlivé typy rámcových zmlúv.

 

Jedným zo základných predpokladov pre efektívne fungovanie našej spoločnosti z hľadiska spravovania podielových fondov je kvalitný, rýchly a flexibilný informačný systém. Pri výbere dodávateľa informačného systému bolo pre nás kľúčové, aby sme sa mohli oprieť o skúsenosti etablovaného partnera s dlhoročnými skúsenosťami na trhu. Na strane dodávateľa oceňujeme najmä jeho profesionalitu, rýchlosť a flexibilitu pri analýze našich požiadaviek, ako aj následne pri testovaní jednotlivých funkcionalít systému a spustení do produkčného prostredia." zhodnotil projekt implementácie Jakub Rosa, člen predstavenstva PARTNERS ASSET MANAGEMENT.

 

Systém AMS je pre Partners AM core systém, čo v praxi znamená úplné pokrytie hlavnej činnosti jediným informačným systémom. Pri výbere zavážila aj orientácia dodávateľa na platformovo nezávislé riešenia a open source komponenty softvéru, čo pre obstarávateľa znamená významnú položku pri optimalizácii nákladov. Na záver treba spomenúť ešte jednu významnú skutočnosť – vďaka produktovo orientovanému prístupu k vývoju AMS, ako aj vďaka pružnej reakcii na vývojárske kapacity pre klientske úpravy sa podarilo skrátiť čas projektu od objednania po finálnu dodávku pod 6 mesiacov, čo je v prípade IT projektov tejto veľkosti vynikajúci výsledok.

 

 

 

 

all-news