EN SK
2022 06      
Dizajnová vstupná stránka pre produkty radu AMS

 

Dokončili sme redizajn stránky pre štart core produktu Asset Management Suite (AMS) a súvisiacich aplikácii na správu investičných portfólií a finančných aktív. Stránka bude slúžiť v klientskych inštaláciách ako vstupný bod, centrálny prístup k aplikáciám pre interných užívateľov.

 

Po dlhých rokoch poskytovania funkčnej, no minimalistickej verzie grafického rozhrania sme pristúpili k radikálnej zmene stránky. Grafika nesie aktuálnu farebnosť ARBES Technologies. Priestor sme navyše využili na prístup k modulom, ktoré sú kompatibilné s produktovým radom AMS / AMS-WEB / AMS Investor a funkčne ich dopĺňajú. Ide napríklad o modul výkazníctva pre Českú národnú banku, známy pod skratkou SDAT. Ďalej moduly ako Product finder, Limity alebo MiFID Q (Questionaire), ktoré vznikli ako reakcia na legislatívne požiadavky (regulačných autorít ako ESMA, smerníc Európskeho parlamentu a rady EÚ) pre oblasť predaja investičných produktov.

 

Stránka je navrhnutá tak, aby flexibilne poskytla ďalší priestor pre tie moduly, ktoré tvoria súčasť vznikajúcej Digitálnej Platformy (ADP) v skupine ARBES. Nová verzia grafického rozhrania sa stáva súčasťou inštalačných balíčkov, pre existujúce inštalácie prebehne výmena najbližšou dodávkou softvérových aktualizácií.

 

 

all-news