EN SK
2023 07      
Informačný systém na správu klientov a finančných aktív vo Winners Investments o.c.p., a.s. je spustený do produkcie

 

O podpise zmluvy na dodávku informačného systému pre Winners Investments o.c.p., a.s.,  sme pred časom informovali na našich stránkach. V súčasnosti máme všetky fázy projektu úspešne za sebou a činnosť obchodníka s cennými papiermi podporuje informačný systém dodaný spoločnosťou Finamis už v ostrej prevádzke.

 

Spoločnosť Winners Investments o.c.p., a.s., prevádzkuje systém Asset management Suite (AMS)  na distribúciu investičných produktov, správu zmluvných klientov, ich investícií, ako aj na ďalšie činnosti, ktoré úzko súvisia s poskytovaním finančných služieb. Spoločnosť Finamis, ktorá je členom českej Arbes Technologies, a.s., vyvinula a dodala štandardné core moduly AMS vrátane webovej aplikácie AMS-WEB. Táto kombinácia produktov bola zvolená z dôvodu jednoduchosti, funkčnej spoľahlivosti a rýchlej implementácie informačného systému. Dodaný systém tiež spĺňa kritériá regulátora trhu pre činnosť obchodníka s cennými papiermi.

 

Implementácia pre Winners Investments obsahuje sadu štandardne dostupných nástrojov na automatizáciu investičných služieb. Okrem toho boli na požiadanie klienta vykonané špecifické úpravy v oblasti generovania reportov podľa dizajnu, ktorý bol prispôsobený korporátnej identite spoločnosti. Úpravy zahŕňajú farebné schémy prostredia aplikácie AMS-WEB, logo, typ písma, usporiadanie widgetov a štruktúru klientskych reportov.

 

Z pohľadu FINAMIS je novinkou forma inštalácie softvéru a jeho priebežná údržba. Winners Investments je historicky prvý klient, pre ktorého Finamis zabezpečuje aj hardvérovú časť projektu. Hardvér ako služba, v terminológii označovaná skratkou HaaS, sa týka služieb, kde výpočtový výkon informačného systému prenajíma poskytovateľ softvéru. HaaS je podobný modelom, pri ktorých užívatelia prenajímajú technické prostriedky tretích strán a nekupujú ich. Podpora zo strany Finamis v sebe zahŕňa správu serverov, incident management, patch management a zmeny v konfigurácii vyvolané incident managementom. Priebežná podpora zahŕňa aj zmeny v konfigurácii vyvolané dodávateľom a samotnou aplikáciou AMS. Ďalšiu zaujímavú zmenu vo workflow klienta predstavuje spôsob zasielania výpisov (reportov). „Na rozdiel od predchádzajúcej praxe zasielania výpisov na emailovú adresu koncového klienta, bude v prípade Winners Investments prvý krát využitý priestor post boxu priamo vo webovej aplikácii AMS-WEB. Tú budú mať všetci klienti aktivovanú a k dispozícii," komentuje Pavol Seres, key account manager spoločnosti Finamis.

 

Foto: freepik.com

all-news