EN SK
2021_05

Cenu FINAMIS sme odovzdali vo vlastných priestoroch.

FINAMIS je dlhoročný partner a sponzor Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity komenského v Bratislave. Pre študentov je ŠVK príležitosť prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti svojej špecializácie. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách získajú ocenenia ako napríklad

Čítať ďalej ...

2020 12

Obchodník s komoditnými derivátmi implementuje systém ARBES AMS

Team FINAMIS a českej ARBES Technologies dodali v dohodnutom termíne informačný systém ARBES AMS klientovi na českom trhu. Obchodník s komoditnými derivátmi bude používať ARBES AMS ako centrálny a primárny informačný systém na evidenciu obchodov, ich zaúčtovanie, reporting a risk management.

Čítať ďalej ...

2020 11

Nový klient pre systém ARBES AMS

ARBES Technologies a.s. uzavrel licenčnú zmluvu, na základe ktorej dodá informačný systém ARBES AMS novému klientovi. Systém bude u prevádzkovateľa, obchodníka s cennými papiermi, slúžiť ako centrálny a primárny

Čítať ďalej ...

2020 07

Nárast záujmu o inovatívne riešenia pre investičné bankovníctvo a kapitálové trhy v období obmedzenia ekonomiky

Retrospektíva na biznis v čase karantény a núdzového stavu.

FINAMIS a česká ARBES Technologies, ktoré od roku 2018 spoločne vyvíjajú informačné systémy pre investičné bankovníctvo a kapitálové trhy, zaznamenali v období obmedzenia ekonomík prekvapivo vysoký záujem o softwarové riešenia na správu a obchodovanie s aktívami. Uvádzame niekoľko faktov a postrehov

Čítať ďalej ...

2020 06

20 rokov na poli IT dodávateľov pre finančný sektor. Okrúhle výročie vzniku spoločnosti FINAMIS.

Z bratislavskej pobočky, ktorá programovala finančný softvér pre rakúsku IT firmu, sa FINAMIS sformoval krok za krokom do podoby samostatného vývojára so špecializovanou produktovou ponukou a portfóliom klientov v štyroch štátoch EU. Ku klientom na česko-slovenskom trhu patria  významné banky a finančné spoločnosti.

Čítať ďalej ...